С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният !

 

Ahmed al-Adjmi MAHIR

 

 

::     © vqra-iman 2008    ::      

 

                                                Commercial Cleaner Sydney