С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният !

Благодатта и подкрепата на Аллах !

Лекция - Али Ходжа - mpg 401 MB

 

 

::     © vqra-iman 2008    ::      

 

                                                Commercial Cleaner Sydney