Али Ходжа / Ахмед Ахмед / Муса Дурлу

 

 

 

 

 

التَّفْسِيرُ المُيَسَّرُ

الجُزْءُ عَمَّ

إلى اللغة البلغارية

 

ТЕФСИР МУЙЕССЕР

 

 ДЖУЗ “АММЕ”

 

 

 

 

Фондация “ВЯРА”

СОФИЯ – 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيمِ

 

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Али Ибрахим Ходжа

© 2008 Ахмед Хасан Ахмед

© 2008 Муса Исмаил Дурлу

© 2008 Фондация “ВЯРА” СОФИЯ

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………

2. СУРА №78 - “ЕН-НЕБЕЕ”……………………………………….

3. СУРА №79 - “ЕН-НАЗИАТ” ……………………………………….

4. СУРА №80 - “АБЕСЕ” ……………………………………….

5. СУРА №81 - “ЕТ-ТЕКВИР” ……………………………………….

6. СУРА №82 - “ЕЛ-ИНФИТАР” ……………………………………….

7. СУРА №83 - СУРА “ЕЛ-МУТАФФИФИН” ……………………………….

8. СУРА №84 - СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК” …………………………………….

9. СУРА №85 - “ЕЛ-БУРУДЖ” ……………………………………….

10 .СУРА №86 - “ЕТ-ТАРИК” ……………………………………….

11. СУРА №87 - “ЕЛ-ЕАЛЯ” ……………………………………….

12. СУРА №88 - “ЕЛ-ГААШИЙЕ” ……………………………………….

13. СУРА №89 - “ЕЛ-ФEДЖР” ……………………………………….

14. СУРА №90 - “ЕЛ-БЕЛЕД” ……………………………………….

15. СУРА №91 - “ЕШ-ШЕМС” ……………………………………….

16. СУРА №92 - “ЕЛ-ЛЕЙЛ” ……………………………………….

17. СУРА №93 - “ЕД-ДУХА” ……………………………………….

18. СУРА №94 - “ЕШ-ШЕРХ” ……………………………………….

19. СУРА №95 - “ЕТ-ТИН” ……………………………………….

20. СУРА №96 - “ЕЛ-АЛЕК” ……………………………………….

21. СУРА №97 - “ЕЛ-КАДР” ……………………………………….

22. СУРА №98 - “ЕЛ-БЕЙИНЕХ” ……………………………………….

23. СУРА №99 - “ЕЛ-ЗЕЛЗЕЛЕ” ……………………………………….

24. СУРА №100 - “ЕЛ-АДИЯТ” ……………………………………….

25. СУРА №101 - “ЕЛ-КАРИА” ……………………………………….

26. СУРА №102 - “ЕТ-ТАКЯСУР” ……………………………………….

27. СУРА №103 - “ЕЛ-АСР” ……………………………………….

28. СУРА №104 - “ЕЛ-ХУМЕЗЕ” ……………………………………….

29. СУРА №105 - “ЕЛ-ФИИЛ” ……………………………………….

30. СУРА №106 - “ЕЛ-КУРАЙШ” ……………………………………….

31. СУРА №107 - “ЕЛ-МАУН” ……………………………………….

32. СУРА №108 - “ЕЛ-КЕВСЕР” ……………………………………….

33. СУРА №109 - “ЕЛ-КЯФИРУН” …………………………………….

34. СУРА №110 - “ЕН-НАСР” ……………………………………….

35. СУРА №111 - “ЕЛ-МЕСЕД” ……………………………………….

36. СУРА №112 - “ЕЛ-ИХЛЯС” ……………………………………….

37. СУРА №113 - “ЕЛ-ФЕЛЕК” ……………………………………….

38. СУРА №114 - “ЕН-НАС” ……………………………………….

39. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

     إنَّ الْحَمْدَ ِللهِ، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَِريكَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

         Благодарността и възхвалата са за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела! Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият, няма Той съдружник, и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.

۞يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۞-  سورة آل عمران:102

         §О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само като мюсюлмани!§/Сура “Али Имран”/3/:102/

۞ يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ۞-  سورة النساء:1

         §О, хора, бойте се от своя Господар, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени! И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] кръвните родства! Наистина Аллах ви наблюдава.§/Сура “Ниса”/4/:1/

۞ يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ۞سورة اللأحزاب:70-71

         §О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова! Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление. §/Сура “Ехзаб”/33/:70, 71/

 

         Уважаеми братя мюсюлмани!

         Поради голямата нужда от издаването на тефсир на български език, предлагаме на вашето внимание “Тефсир Муйессер” - “Кратък тефсир” на джуз “Амме”.

         Свещеният Коран е най-голямото чудо, дадено от Всевишния Аллах на последния от Неговите Пратеници – Мухаммед (с.а.с.), и е обещал да го пази, като казва: §Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.§/Сура “Хиджр”/15/:9/. Аллах Теаля го е запазил от шейтаните да не прибавят към него лъжа или да не изтрият от него истина. Той продължава да бъде пазен в сърцата на мюсюлманите и е изписан в “мусхафите”. Аллах Субханеху ве Теаля казва: §... Той [Коранът] е защитена Книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от Премъдър, Всеславен.§/Сура “Фуссилет”/41/:41,42/. Свещеният Коран е низпослан за напътствие на хората към щастие в земния и в отвъдния живот. Аллах Теаля казва: §…  И ти низпослахме [О, Мухаммед] Книгата за разяснение на всяко нещо и напътствие и милост, и радостна вест за мюсюлманите.§/Сура “Нехл”/16/:89/. Той е закрила за мюсюлманина, чрез него е успехът, щастието и спасението му в земния и отвъдния живот. Чрез четенето и прилагането на Свещения Коран, човекът се напътства и се пречиства от скверността на езичеството и от нечистотата на престъпността. Аллах Теаля казва: §Мюсюлманите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите айети, те усилват вярата им, и на своя Господар се уповават.§/Сура “Енфал”/8/:2/       

         Мюсюлманинът е в ибадет, когато чете Корана, разбира неговото значение, вниква в неговия смисъл, и прилага на практика неговите наредби. Аллах Теаля казва: §[О, Мухаммед] това е Книга, която низпослахме на теб благословена, за да размишляват над нейните айети и за да се поучават разумните хора...§/Сура “Сад”/38/:29/    

         Пейгамберинът (с.а.с.) насърчава към изучаване и обучаване на Свещения Коран, като казва: “Най-превъзходен от вас е онзи, който изучава Корана и обучава другите на него.”/Бухари/ 

         Поради това есхабите (р.а.) не са наизустявали повече от десет айета, докато не разберат какво се съдържа в тях и го приложат на практика.

         Непосредствено след приемането на Исляма от не арабите те са изучавали арабски език, за да четат Свещения Коран, да го разбират и прилагат на практика. Но след като намалял интересът на мюсюлманите от изучаване на арабския език, за да достигне Ислямът до всички хора се появила голямата нужда от превода за разяснение смисъла на Корана за онези, които не владеят арабски и не го разбират.

         Молим Аллах Теаля този тефсир да бъде полезен за мюсюлманите, и да допринесе за правилното разбиране словата на Аллах! И да не забравяме, че съвършенството и безпогрешността са присъщи само на Аллах Теаля, затова ще бъдем благодарни на всеки, който ни поправи и коригира, за което ще молим Аллах Теаля да го възнагради! Това ще бъде добра взаимопомощ между мюсюлманите. Молим Всевишния Аллах да отреди приемственост и берекет на това скромно дело, да възнагради всички, които са допринесли за осъществяването му, и тези, които ще се възползват от него! Молим Аллах, Субханеху ве Теаля, за успех и устойчивост във вярата и да отреди на всички ни живот, съобразен с повелите на Корана и Суннета! И към Него се обръщаме със словата: “Господарю наш! Не отклонявай нашите сърца, след като Си ни напътил! Дари ни с милост от Теб! Ти Си Вседаряващ! Амин!

    

         Усилието е от нас, а успехът от Всевишния Аллах!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

سورة النبإ

СУРА “ЕН-НЕБЕЕ”

Меканска. Съдържа 40 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ۞عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۞الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۞

         (1).За какво се разпитват? ­(2).За голямата вест, (3).за която са в недоразумение.

         Тефсир:1-3. За какво се питат помежду си невярващите от племето Курейш? Те се разпитват за голямото и важно известие. Това е Свещеният Коран, който известява за съживяването, в което невярващите от племето Курейш се съмняваха и го опровергаваха.

 

۞كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ۞ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ۞

         (4).Но, не! Те ще разберат. (5).И още веднъж - не! Те ще разберат.

         Тефсир:4,5. Ала не е точно така, както езичниците претендират. Те ще видят последиците от тяхното неверие. Ще им стане ясно онова, което Аллах ще стори с тях на Съдния ден, и ще им се потвърди. След това ще им се докаже истината, с която е дошъл Мухаммед (с.а.с.), като: Корана, съживяването след смъртта... Това е предупреждение и заплаха към тях.

 

۞أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً۞

         (6).Не направихме ли земята разстлана,…

         Тефсир:6. Нима не създадохме земята, разпростряна като постеля, за вас?!

 

۞وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً۞

         (7).и планините стожери?!

         Тефсир:7. И нима не създадохме планините застопорени, за да се стабилизира земята, за вас?!

 

۞وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً۞

         (8).И ви сътворихме с различни полове,

         Тефсир:8. И не ви ли създадохме с различни полове - мъжки и женски?!

 

۞وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً۞

         (9).и ви отредихме съня почивка,

         Тефсир:9. И нима не сторихме съня ви да бъде отмора за вашите тела, в който намирате отдих и спокойствие?!

 

۞وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً۞

         (10). и отредихме нощта покривало,…

         Тефсир:10. И нима не сторихме нощта като покривало, което да ви покрива и прикрива с тъмнината си, както дрехите покриват онзи, който ги е облякъл?!

 

۞وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً۞

         (11). и отредихме деня за препитание,

         Тефсир:11. И нима не сторихме деня за (търсене на) препитание, в който се отправяте, за да търсите поминък и да преследвате доброто за вас?!

 

۞وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً۞

         (12).и издигнахме над вас седем солидни [небеса],

         Тефсир:12. И нима не извисихме над вас седем небеса, солидни и перфектни творения, без цепнатини и пукнатини?!

 

۞وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً۞

         (13).и направихме пламтящ светилник,

         Тефсир:13. И нима не сътворихме слънцето горящ и светещ светилник?!

 

۞وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً۞ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً۞وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً۞

         (14).и спускаме от облаците много вода, (15).за да изкараме чрез нея зърно и растителност, (16).и буйни градини?!

         Тефсир:14-16. И нима не изсипваме от дъждовните облаци вода в изобилие, чрез която вадим плодове, за да се препитават хората с тях, растителност, за да се изхранват животните, и градини с преплетени стебла и разтворени клони?!

 

۞إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً۞يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً۞

         (17).Денят на раздялата е определен. (18).Денят, когато ще бъде протръбено с Рога и ще дойдете на групи,

         Тефсир:17,18. Денят на раздялата между хората е Кияметският ден. Това е отредено време и място за завръщане от първия до пос­ледния човек. Това е Ден, в който меляикето ще протръби с “Рога”, известявайки за съживяването. И ще се явите на общности, и всяка общност ще бъде със своя водач - (Пейгамбер).

 

۞وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً۞

         (19).и небето ще бъде разтворено, и ще бъде с портали,

         Тефсир:19. И в небето ще бъдат отворени много врати, за слизане на меляикетата.

 

۞وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً۞

         (20).и планините ще бъдат разрушени, и ще бъдат превърнати в мираж.

         Тефсир:20. Планините ще бъдат сринати, след като са били непоклатими, и ще бъдат превърнати на пух и прах.

 

۞إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً۞لِّلطَّاغِينَ مَآباً۞لاَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَاباً۞لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً۞إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً۞جَزَآءً وِفَاقاً۞

         (21). Джехеннемът е засада (22). за невярващите и място за завръщане, (23).  където ще останат вечно. (24). В него няма да вкусят нито прохлада, нито питие, (25). освен вряща вода и гной, (26). съответстващо възмездие.

         Тефсир:21-26. В този ден Джехеннемът е приготвен за невярващите, и ще бъде засада за тях, и е мястото, където ще се завърнат. В него ще пребивават завинаги и без прекъсване. Там няма да вкусят нищо прохладно, което да намали горещината на пламъците, нито пък питие, което да утоли жаждата им, освен вряла вода и гной, изтичащ от обитателите на огъня. Ще получат своето справедливо възмездие, съответстващо на делата им, които са вършили в земния живот.

 

۞إِنَّهُمْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً۞وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كِذَّاباً۞وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً۞فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً۞

         (27).Те не очакваха равносметка (28).и опровергаваха Нашите айети. (29).Но всяко нещо сме завели в Книга. (30).Затова вкусете [наказанието]! И няма да ви надбавим друго, освен наказание.

         Тефсир:27-30. Те не се страхуваха от Деня на равносметката и нищо не направиха за него. Те взеха за лъжа всичко онова, с което дойдоха Пратениците и го опровергаха. Но Ние всяко нещо знаем и сме го записали в Левхилмехфуз, затова, о, невярващи, вкусете наказанието за вашите дела! И не ще ви добавим нищо друго, освен мъчение след мъчение.

 

۞إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً۞حَدَآئِقَ وَأَعْنَاباً۞وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً۞وَكَأْساً دِهَاقاً۞لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذَّاباً۞

         (31).За боязливите от Аллах ще има подслон, ­ (32).градини и лозя, (33).и ­ млади връстнички с изпъкнали гърди, (34).и пълни чаши. (35). В него няма да чуват празнословие, нито лъжа - ­

         Тефсир:31-35. За онези, които се страхуват от своя Господар и вършат добри дела, има спасение с влизането им в Дженнета. За тях ще има големи градини и лозя, млади жени с изпъкнали гърди, на една и съща възраст. Ще има и пълни чаши с дженнетско питие. В Дженнета не ще чуват нередни слова, нито ще се лъжат едни с други.

 

۞جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً۞رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَـنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً۞يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـنُ وَقَالَ صَوَاباً۞ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً۞

         (36).награда от твоя Господар, ­ предостатъчен дар, (37).Господарят на небесата и на земята, и на онова, което е между тях, Всемилостивият. Няма да имат право да разговарят с Него (38).в Деня, в който Ер-Рух [Джибрил] и меляикетата ще застанат в редици. Няма да говорят, освен на когото Всемилостивият разреши, и той ще казва истината. (39).Това е Денят на истината. А който иска [спасение], нека търси убежище при своя Господар.

         Тефсир:36-39. Всичко това е награда и добрина от Аллах, голям дар, който ще им е достатъчен. Аллах е Господар на небесата и на земята и на онова, което е между тях, Той е Милостив в този свят и в отвъдния. Не ще имат правото да Го питат, освен за онова, за което Той им е позволил. Ден, в който Джибрил и меляикетата ще се строят в редици. И няма да се застъпват за никого, освен за онзи, за когото Милостивият им позволи застъпничество. Той ще говори само онова, което е истина и правдиво. Това е Денят на истината, в чието настъпване няма никакво съмнение. И който желае да се спаси от Негови­те ужаси, нека да се упъти и да намери убежище при своя Господар с добри дела.

 

۞إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يلَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً۞

         (40).Наистина ние ви предупредихме за предстоящо наказание в Деня, в който човекът ще види какво е направил отпреди с ръцете си. И невярващият ще каже: “Ех, да бях пръст!”

         Тефсир:40. Ние ви предупредихме за мъчение на Съдния ден, който е съвсем близо. В него всеки човек ще види доброто, което е направил, и грехът, който е натрупал. От ужаса на равносметката, невярващият ще рече: “Ех, по-добре бе да бях пръст и никога да не бях съживяван!”

 

 

79.

سورة النازعات

 СУРА “ЕН-НАЗИАТ”

Меканска. Съдържа 46 айета.

 

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ۞ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً ۞ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ۞ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞

         (1).Кълна се в жестоко вадещите, (2).и в нежно вадещите, (3).и в летящите плавно, (4).и в надпреварващите се в надпревара, (5).и в изпълняващите заповедите! (6).В Деня, когато ще се протръби първото протръбяване, (7).и ще го последва второто протръбяване.

         Тефсир:1-7. Аллах Теаля, се кълне в меляикетата, които мъчително вадят душите на невярващите; и в меляикетата, които кротко и нежно изваждат душите на мюсюлманите; и в меляикетата, които летят при спускането и издигането им в небето; и в меляикетата, носещи посланията към Пейгамберите, които изпреварват шейтаните, опитващи се да откраднат посланията; и в меляикетата, които изпълняват повелята на своя Господар относно онова, с което ги е натоварил - управление на Вселената. На човека не е позволено да се кълне в друго, освен в своя Създател. Ако се кълне в друг, а не в Аллах, той извършва “ширк” (съдружаване с Аллах). Всички твари ще бъдат съживени и ще им бъде държана сметка в Деня, когато земята ще се разтърси при първото протръбяване – протръбяване за умъртвяване на всичко, което ще бъде последвано от следващо протръбяване – протръбяване за съживяването след смъртта.

 

۞قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ۞أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۞

         (8).В този Ден някои сърца ще са тръпнещи. (9).Погледите им ще са плахи.

         Тефсир:8,9. В този Ден сърцата на невярващите ще бъдат потресени от силен страх, а погледите им ще бъдат изплашени от ужаса, който ще видят.

 

۞يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۞أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً۞قَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۞

         (10). Казват: “Нима ще бъдем върнати към предишното, (11). след като станем разложени кости?” (12). Казват: “Значи, това завръщане е гибелно!”

         Тефсир:10-12. Онези, които отхвърлят съживяването след смъртта, казват: “Нима ще бъдем върнати към живот след нашата смърт, така както сме живи на земята?! Нима ще бъдем съживени, след като се превърнем в гнили кости?!” И (с насмешка) казват: “Следователно, това съживяване е  пагубно за нас!”

 

۞فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۞فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ۞

         (13).То е само едно протръбяване (14).и ето ги на повърхността на земята!

         Тефсир:13,14. Това ще бъде само едно протръбяване (с Рога) и (хората) ще се окажат съживени на повърхността на земята, след като са били погребани в нея.

 

۞ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞

         (15). Стигна ли до теб историята за Муса?

         Тефсир:15. О, Мухаммед! Достигна ли до теб вестта за Муса?

۞إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى۞ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى۞ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى۞

         (16).Когато неговият Господар го повика в свещената котловина “Тува”, [му каза]: (17).“Отиди при фараона! Той прекали. (18).И кажи: “Искаш ли да се пречистиш, (19). за да те напътя към твоя Господар и да се страхуваш?”

         Тефсир:16-19. Когато неговият Господар го призова в светата и благородна долина - “Тува”, му каза: “Отиди при фараона! Той достигна крайностите на противопоставянето, и му кажи: Искаш ли да очистиш душата си от пороците и да я украсиш с вяра, и да те упътя към подчинение на твоя Господар, да се страхуваш и боиш от Него?”

 

۞فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى۞فَكَذَّبَ وَعَصَى۞ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى۞

         (20).И му показа голямото чудо. (21).А [фараонът] го отхвърли и се противопостави. (22).След това отказа и упорства.

         Тефсир:20-22. И Муса показа на фараона големите чудеса с тоягата и ръката. Фараонът отхвърли Пейгамбера на Аллах - Муса (а.с), и се противопостави на своя Господар, Аззе ве Джелле. После се възпротиви и отказа да повярва и бе упорит в противопоставянето на Муса.

 

۞فَحَشَرَ فَنَادَى۞فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ الأَعْلَى۞فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُوْلَى۞إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى۞

         (23). Той събра [хората си], извика (24). и каза: “Аз съм вашият върховен господар.” (25).Но Аллах му отмъсти с наказание в Отвъдния и в земния живот. (26).В това има поука, за онзи, който се бои.

         Тефсир:23-26. И (фараонът) извика и събра жителите на своето царство, и им рече: “Аз съм вашият господар, над когото няма друг гос­подар.” Аллах му отмъсти с наказание в земния и Отвъдния свят. Отреди да бъде поука и предупреждение за подобните на него непокорници. Наистина в случката с фараона и в наложеното му наказание има поучение за онзи, който се поучава и въздържа.

 

۞أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا۞رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا۞وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۞وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۞أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا۞وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۞مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ۞

         (27).Нима вие сте по-сложни за сътворяване или небето? Той го издигна. (28).Издигна неговия свод и го изпипа, (29).и затъмни нощта му, и освети утрото му, (30).и земята след това разстла. (31).Изкара от нея водите и растенията й, (32).и я застопори с планините. (33). Блага за вас и вашия добитък.

         Тефсир:27-33. О, хора! Нима според вас съживяването ви след смъртта е по-трудно, отколкото създаването на небесата?! Аллах издигна небето над вас като здание и извиси неговия свод високо в пространството, без никаква пукнатина, нито недостатък в него. Със залеза на слънцето затъмнява нощта, а с изгрева развиделява деня. След създаването на небето разпростря земята и отреди нейните блага, после отреди да бликнат извори и да никнат от нея растения, и заздрави земята като застопори планините, подпори на нея. Всички тези благодати Аллах ги създаде, за да се ползвате от тях вие и вашият добитък.

 

۞فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى۞يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى۞وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى۞

         (34).И когато дойде голямото бедствие, (35).Ден, в който човекът ще си припомни, което е извършил, (36).и Джехеннемът ще бъде очевиден за онзи, който вижда.

         Тефсир:34-36. И когато дойде Кияметът и голямата жестокост, а това е второто протръбяване, на всеки човек ще му се покаже доброто и лошото дело, ще се сети и ще си признае, което е извършил, а Джехеннемът ще стане очевиден за всеки виждащ.

 

۞فَأَمَّا مَن طَغَى۞وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۞فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۞

         (37).Който е престъпил (38).и предпочел земния живот, (39).мястото за пребиваване е Джехеннемът.

         Тефсир:37-39. Що се отнася до онзи, който е непокорен на повелите на Аллах и е предпочел земния живот пред Отвъдния, неговата съдба е огънят.

 

۞وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۞فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۞

         (40).А който се е безпокоял от заставане пред своя Господар [с грях] и е възпирал душата от изкушение, (41).мястото за пребиваване е Дженнетът.

         Тефсир:40,41. А що се отнася до онзи, който се е страхувал от заставането пред Аллах за равносметка и е предпазвал душата от порочните страсти, неговото убежище е Дженнетът!

 

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا۞ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَآ۞ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۞

         (42). Питат те за края на света: “Кога ще се случи?” (43). Какво те касае, за да го споменаваш [в дуата]? (44).Пълното знание за него е при твоя Господар. (45).Ти си само предупредител за онзи, който се страхува от него.  (46).В Деня, когато го видят, като че ли ще са прекарали само един следобед или ден до пладне.

         Тефсир:42-46. О, Мухаммед! Езичниците те запитват пренебрежително кога ще настъпи времето за края на света, с което ги заплашваш! Ти не притежаваш никак­во знание за това, знае го само Аллах, Аззе ве Джелле. Твоята задача във връзка с времето за настъпване на края на света е да предупреждаваш онези, които се страхуват от него. Денят, в който ще видят настъпването на края на света, поради неговата жестокост, те сякаш ще са пребивавали в земния живот от пладне до залез слънце или пък от изгрева на слънцето до пладне.

 

 

80.

سورة عبس

СУРА “АБЕСЕ”

Меканска. Съдържа 42 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞ عَبَسَ وَتَوَلَّى۞ أَن جَآءَهُ الأَعْمَى ۞

         (1).Той се намръщи и обърна гръб, (2).когато при него дойде слепият.

         Тефсир:1,2. Върху лицето на Пратеника (с.а.с.) се забелязала промяна и намръщеност. Той обърнал гръб, понеже при него дошъл слепият Абдуллах Ибну Умму Мектум, търсещ напътствие, а Пратеникът (с.а.с.) бил ангажиран с призоваване към Исляма на големците от племето Курайш.

 

۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۞ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى۞

         (3).Но ти откъде знаеш, може да се пречисти!? (4).Или да се поучи, та да му е от полза наставлението.

         Тефсир:3,4. И кое те прави знаещ истината за него?! Може би с питането си ще се пречисти или ще си вземе по-голяма поука и повече ще се въздържа (от забраненото).

 

۞ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى ۞

         (5). Относно онзи, който [смята, че] не се нуждае, (6).с него си се заел. (7).И не е твоя отговорност, че не се пречиства.

         Тефсир:5-7 Що се отнася до онзи, който мисли, че не се нуждае от твоето напътствие, ти му обръщаш внимание и се вслушваш в неговите думи. И каква вина имаш ти, че той не иска да се очисти от неверието си?!

 

۞ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ۞ وَهُوَ يَخْشَى ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۞ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞

         (8).А онзи, който дойде устремен към теб (9).и той се бои, (10).ти го пренебрегваш. (11).Но не! Това е поучение (12). и който пожелае, той се поучава от него - (13). в Страници почтени, (14).възвишени, пречистени, (15).в ръце на писари (16). почтени, благочестиви.

         Тефсир:8-16. А що се отнася до онзи, който имаше силно желание за среща с теб и се бои от Аллах, за да не бъде небрежен в търсенето на напътствие, ти не му обръщаш внимание! О, Мухаммед, не е редно, както ти постъпи! Наистина тази сура е поучение за тебе и за всеки, който търси поука. Който желае да споменава Аллах, нека го извърши чрез Неговото Откровение. Това откровение е Коранът във величествени страници, почтени и възвишени, чисти и неопетнени от добавки или съкращения, в ръцете на меляикета - писари, посредници между Аллах и Неговите създания, благородни творения, поведението и делата им са чисти и неопетнени.

 

۞قُتِلَ الإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ۞مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ۞مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ۞ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۞ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ۞ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ۞كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ۞

         (17).Проклет да е [невярващият] човек! Какъв неверник е той! (18).От какво го е създал Аллах! (19).От капка семенна течност, Той го създаде и му отреди стадии на развитие. (20).После облекчи пътя му. (21). Впоследствие го умъртви и отреди да бъде погребван. (22).След това, когато Той поиска, повторно ще го съживи. (23).Но не! Той не изпълни, което Аллах му повели.

         Тефсир:17-23 Проклет е човекът, който не вярва, и ще бъде наказан! Колко е голямо неверието му в неговия Господар! Нима не вижда от какво Аллах го сътвори първоначално?! Аллах го създаде от нищожна капка семенна течност. След това му отреди стадии на развитие. После му разясни пътя на доброто и пътя на злото. След това го умъртвява и отреди да бъде погребван, а после когато Всевишният пожелае, ще го съживи след смъртта, за равносметка, за да бъде награден или наказан. Но не! Не е така, както невярващият казва и постъпва. Той не изпълни повелята на Аллах в подчинение към Него, относно вярата и делата.

 

۞فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ۞أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً۞ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً۞فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً۞وَعِنَباً وَقَضْباً۞وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً۞وَحَدَآئِقَ غُلْباً۞وَفَاكِهَةً وَأَبّاً۞مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ۞

         (24).Нека човекът да погледне към прехраната си! (25).Ние изсипваме обилно водата. (26).Впоследствие разпукваме земята (27).и отреждаме от нея да поникнат зърна, (28).грозде, зеленина, (29). маслини, палми, (30).буйни градини, (31).плод и трева (32) - блага за вас и вашия добитък.

         Тефсир:24-32. Нека човекът да размисли, как Аллах му създаде храната, която е средство за неговия живот? Ние спускаме дъжд в изобилие на земята, после я разпукваме с разновидни растения, поникващи от нея! Отредихме от нея да никне посев, лозя и храна за животните, маслини и фурми, градини с големи дървета, плодове, зеленчуци и треви, за да живеете добре вие и вашият добитък.

 

۞فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ۞يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۞وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۞وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيهِ۞لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۞

         (33).И когато заглушителният тътнеж настъпи, (34).в Деня, когато мъжът ще бяга от брат си (35).и от майка си, и от баща си, (36).и от жена си, и от децата си, (37).всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го заангажира.

          Тефсир:33-37. Когато в Кияметския ден проглушителният ехтеж настъпи, от неговия ужас ушите ще оглушеят. От уплаха в този ден човекът ще бяга от брат си, от майка си, от баща си, от жена си и от децата си. Всеки един от тях в този ден ще бъде в ситуация, която ще му пречи да мисли за друг, освен за себе си.

 

۞وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ۞ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ۞وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ۞تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۞أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۞

         (38).Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи, (39).засмени, зарадвани, (40).а други в този Ден ще са мрачни, (41). чернота ще ги покрива. (42).Тези са невярващите, развратниците.

          Тефсир:38-42. Лицата на обитателите на Дженнета в този ден ще бъдат блестящи, радостни и весе­ли, а лицата на обитателите на Джехеннема ще бъдат черни-почернели и обхванати от унижение. Описаните с тези качества са онези, които са били неблагодарни на Аллах, отхвърляли са Неговите айети и са се осмелявали да са про­тив Неговите забрани, с престъпления и гнет.

 

81.

سورة التكوير

СУРА “ЕТ-ТЕКВИР”

Меканска. Съдържа 29 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

۞إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۞وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۞وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۞وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۞وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۞وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۞وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۞وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۞بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۞وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۞وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ۞وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۞وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۞عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ۞

         (1).Когато слънцето угасне (2).и когато звездите изпопадат, (3).и когато планините се разрушат, (4).и когато бременните камили бъдат изоставени, (5).и когато дивите животни бъдат събрани, (6).и когато моретата забушуват, (7).и когато хората бъдат групирани, (8).и когато живопогребаното момиче бъде попитано (9).за каква вина е било убито, (10).и когато страниците бъдат отворени, (11).и когато небето бъде премахнато, (12).и когато Джехеннемът бъде нажежен, (13).и когато Дженнетът бъде доближен, (14). всеки ще разбере какво е правил.

         Тефсир:1-14. Когато слънцето ще загасне и изгуби своята светлина; когато звездите ще паднат и изгубят своето сияние; когато планините ще се разрушат от лицето на земята и станат разпръснати прашинки; когато бременните камили ще бъдат изоставени и напъдени; когато дивите животни ще се съберат и смесят, за да отсъди Аллах между тях; когато моретата избухнат ще се препълнят, прелеят и разтекат; когато хората бъдат групирани според делата им; когато момичето, което било заравяно живо, ще бъде питано в Съдния ден с удовлетворяващ за нея въпрос, а разплакващ за онзи, който я е заравял: “За какво прегрешение е било заровено?!”; когато страниците на делата бъдат показани; когато небото ще се срине и ще изчезне от мястото си; когато Огънят ще се разгори и запламти; и когато Дженнетът – Домът на щастието, ще бъде доближен до страхуващите се от Аллах, когато това се случи, всеки човек ще се уве­ри и намери онова, което е направил, добро или лошо.

 

۞فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۞الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۞وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ۞وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۞إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۞ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۞مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۞

         (15).Кълна се в залязващите звезди, (16).движещи се, скриващи се, (17).и в нощта, когато се свечерява, (18).и в утрото, когато се разсъмва, (19).той е слово, пренесено от достоен пратеник, (20). притежаващ сила и възвишено място при Господаря на Арша. (21).Покоряват му се [меляикетата] и е доверен.”

         Тефсир:15-21. Аллах се кълне в звездите, чиято светлина денем е скрита, движещи се и прикрити в своето съзвездие, кълне се и в нощта, когато се стъмва, и в заранта, когато се зазорява, че наистина Коранът е предаден от благородния пратеник - Джебраил (а.с.), притежаващ сила да реализира онова, което му се повелява, имащ възвишено място при Аллах, меляикета му се подчиняват и е доверен за Откровението, с което е изпратен.

 

۞وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۞وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ۞وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۞وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۞

         (22).И вашият сподвижник не е луд. (23).Той видя Джибрил [в действителния му вид] на ясния хоризонт. (24).И не е скъперник на неведомото. (25).И [Коранът] не е слово на пропъдения шейтан.

         Тефсир:22-25. И Мухаммед (с.а.с.), когото позна­вате, не е луд. Мухаммед (с.а.с.) е видял Джибрил (а.с.)  на огромния хоризонт, който му донасял Посланието. Джибрил (а.с.) не е скъперник в известяването на Вахи – Откровението. Този Коран не са думи на проклетия шейтан, отдалечен от милостта на Аллах, а е слово на Аллах и Негово откровение.

 

۞فَأيْنَ تَذْهَبُونَ۞إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۞لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۞وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۞

         (26). Къде сте тръгнали?! (27).Той е само наставление за световете, (28).за онзи от вас, който желае да поеме правилния път. (29).И няма да можете да пожелаете, освен ако пожелае Аллах - Господарят на световете.

         Тефсир:26-29. Накъде ви водят вашите умове в отхвърляне на Корана след тези категорични доводи? Това е само напътствие от Аллах за всички хора, за онзи от вас, който иска да поеме пътя към истината и вярата. И няма да можете да пожелаете да поемете пътя към истината, и няма да сте способни на това, освен с позволението на Аллах – Господарят на всички творения.

 

82.

سورة الإنفطار

СУРА “ЕЛ-ИНФИТАР”

Меканска. Съдържа 19 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتْ۞وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۞وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۞وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۞عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۞

         (1).Когато небето се разпадне (2).и когато планетите изпопадат, (3).и когато моретата избухнат, (4).и когато гробовете бъдат изровени, (5). всяка душа ще узнае какво е извършила и какво е пропуснала.

         Тефсир:1-5. Когато небето се разцепи и се наруши неговият порядък; и когато планетите изпадат; и когато моретата се препълнят и прелеят, ще избухнат и водите им ще се разлеят и преминат пределите; и когато гробовете се преобърнат за съживяване на онези, които са в тях, тогава всеки човек ще узнае всички свои дела, които е направил и които е отсрочил, и според тях ще бъде възнаграден или наказан.

 

۞يأَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۞الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ۞فِي أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ۞

         (6). О, човече, какво те отклони от твоя Щедър Господар, (7) Който те създаде, съчлени и съразмери!? (8). И те оформи в какъвто образ пожела.

         Тефсир:6-8. О, човече, отхвърлящ съживяването след смъртта! Какво те примами към съдружаване на твоя Щедър Господар, заслужаващият благодарност и подчинение, Който те сътвори, оформи, съразмери, съчлени и приспособи да извършваш твоите функции?! Сътвори те във форма, в която Той пожела.

 

۞كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ۞وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۞كِرَاماً كَاتِبِينَ۞يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۞

         (9).Ала не! Напротив, вие отхвърляте възмездието. (10).Но над вас има надзорници, (11).благородни, записващи. (12).Знаят какво правите.

         Тефсир:9-12. Не е така, както казвате, че имате право да обожавате друг, освен Аллах, напротив, вие отричате Деня на равносметката, Денят на наградата и наказанието. Наистина с вас има благородни меляикета, бдящи заради Аллах, и записващи онова, което са упълномощени да запишат. Няма да пропуснат нищо от вашите дела и тайни, те знаят всичко добро и зло, което вършите.

 

۞إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۞

         (13).Добротворните ще са в благодат,

         Тефсир:13. Боящите се от Аллах, които спазват Неговите права и правата на Неговите раби, ще бъдат в задоволство (в Дженнета).

 

۞وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۞يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۞وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ۞

         (14).  а развратниците ще са в Джехеннема. (15).Ще горят в него на Съдния ден (16).и няма да излезнат от него.

         Тефсир:14-16. А развратниците, които не спазват правата на Аллах и правата на Неговите раби, ще бъдат в Джехеннема, чийто пламък ще ги обхване. И не ще избегнат наказанието на Джехеннема, нито ще излезнат от него, нито ще умрат.

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۞ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۞يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۞

         (17).  А ти знаеш ли какво е Съдният ден? (18).И отново: ­ ти знаеш ли какво е Съдният ден?!  ­ (19).Ден, в който никой никому не ще е от полза и ­ повелята в този Ден е на Аллах.

         Тефсир:17-19. Какво знаеш ти за величието на Деня на равносметката? И повторно: Какво знаеш ти за величието на Деня на равносметката? Това е ден, в който никой никому не ще бъде от полза. Повелята в този Ден ще бъде единствено само на Аллах, Който победител не може да Го победи, нито покорител ще Го покори и никой няма да може да Му оспори.

 

 

83.

سورة المطففين

СУРА “ЕЛ-МУТАФФИФИН”

Меканска. Съдържа 36 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۞الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۞وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۞أَلا يَظُنُّ أُوْلَـئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ۞لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۞يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۞

         (1). Тежко и горко на мамещите при мерене, (2)които изтаманяват мярката от хората когато купуват, (3). а когато продават, отмерват или претеглят в повече за тях, причинявайки загуба! (4). Тези не смятат ли, че ще бъдат съживени [след смъртта] (5) за великия Ден - (6) Ден, в който хората ще застанат пред Господаря на световете?!

         Тефсир:1-6. Ще има жестоко наказание за онези, които мамят при мерене и теглене. Когато купуват от хората, мерейки или теглейки, вземат с пълна мяра за себе си, а когато им продават, мерейки или теглейки, ги ощетяват. А какво ще е положението на онзи, който краде, ограбва и подяжда хората!? Той повече заслужава да бъде заплашван от ощетяващите при мерене и теглене. Нима тези, които ощетяват не са убедени, че Аллах, Теаля, ще ги съживи и че ще дават сметка за своите дела в Деня на големия ужас? Това е Денят, в който хората ще застанат пред Аллах и Той ще ги пита за малко и голямо от делата им. Тогава те ще бъдат смирени пред Аллах, Господарят на световете.

 

۞كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۞كِتَابٌ مَّرْقُومٌ۞

         (7).Не! Наистина, Книгата на развратниците е в Сиджджин . (8).Ти знаеш ли какво е Сиджджин?! (9) Книга, изписана.

         Тефсир:7-9. Не е редно, което вършат и ощетяват в мерките и теглилките, и нека се въздържат от това. Участта и мястото на развратниците е в “Сиджджин” – (дъното на Джехеннема). (О, Мухаммед!) Ти зна­еш ли какво е “Сиджджин”?! Изписаната книга (с делата на развратниците е на дъното на Джехеннема), като надпис върху дреха, който не се забравя и не се изтрива.

 

۞وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۞الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ۞وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۞إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ۞كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ۞كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ۞ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۞ثُمَّ يُقَالُ هَـذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۞

         (10).  Тежко и горко в този Ден за отхвърлящите, (11).които отричат Съдния ден! (12).Отрича го само всеки престъпник, грешник. (13).Когато му се четат Нашите айети, той казва: “[Това са] измислици на предците!” (14). Но не е така! Напротив, сърцата им са почернели от онова, което са извършвали. (15). Но не!  В този Ден, те няма да бъдат допуснати до своя Господар. (16).След това ще горят в Джехеннема. (17).После ще се каже: “Това е, защото отричахте!”

         Тефсир:10-17. Ще има жестоко наказание в този Ден за онези, които отричат идването на Деня за наградата и за наказанието. И никой не го отхвърля, освен онзи, който е потисник и голям грешник. Когато му се четат айети от Корана, той казва: “Това са легенди на предишните народи”. Не е така, както те претендират! Напротив, това са думи на Всевишния Аллах и Откровение към Неговия Пратеник – Мухаммед (с.а.с.). Техните сърца не възприемат поради многото прегрешения, които са извършили. Не е така, както невярващите претендират! Те в Съдния ден няма да видят своя Господар. Те ще бъдат въведени в Джехеннема и ще вкусят неговата жега. След това ще им се рече: “Това е наказанието за това, което отхвърляхте.”

 

۞كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ۞كِتَابٌ مَّرْقُومٌ۞يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ۞

         (18).Не! Наистина Книгата на праведните е в “Илийун” - на възвишено място. (19). ).Ти знаеш ли какво е “Илийун”?!(20).Книга, изписана. (21).Свидетелстват за нея приближените.

         Тефсир:18-21. Не е така - Коранът не е легенди на предишните народи! Наистина книга­та с делата на добротворните е на възвишено място в Дженнета. О, Мухаммед! Ти знаеш ли какво е това възвишено място?! Книгата на добротворните е изписана, като надпис върху дреха, който не се забравя и не се изтрива. В нея надникват приближените меляикета от всяко едно небе. 

 

۞إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۞عَلَى الأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ۞تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ۞يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ۞خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۞وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ۞عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۞

         (22).Праведните ще са в благодат, (23).от тронове ще гледат. (24). По лицата им ще разбереш радостта за благодатта. (25).Ще им се поднесе запечатано питие. (26). Утайката му е мускус. Нека за това да се надпреварват надпреварващите се! (27).Съдържанието му е от “Тесним” (28) - извор, от който ще пият само приближените.

         Тефсир:22-28. Праведните и покорните ще се наслаждават в Дженнета. От кресла ще гледат към своя Господар и към прекрасните неща, които Той им е приготвил. Върху техните лица ще се вижда радост заради благодатта. Ще пият безалкохолно вино от запечатани съдове, с мирис на мускус - миск. И заради тази благодат нека се надпреварват надпреварващите се. Съдържанието на тази напитка е от извора на Дженнета. Поради величието му е известен като “Тесним” – извор, приготвен за приближените да пият и да се наслаждават от него.

 

۞إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ يَضْحَكُونَ۞وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۞وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ۞وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَـؤُلاَءِ لَضَالُّونَ۞وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۞فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۞

         (29).Онези, които престъпиха [не повярваха], се надсмиваха на онези, които повярваха. (30).И когато минаваха покрай тях, си намигваха. (31).И когато се завръщаха при своите семейства, те се връщаха весели. (32).И когато ги видеха, казваха: “Тези са заблудени.” (33).А те [невярващите] не бяха изпратени за надзорници. (34).Но в този Ден, мюсюлманите ще се смеят на невярващите.

         Тефсир:29-34. В земния живот невярващите се подиграваха с мюсюлманите, когато минаваха покрай тях, подигравателно се подсмихваха и си намигваха един на друг, и когато се събираха със семействата и приятелите си, те пак ги подиграваха. Неверниците когато видеха сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.), които последваха напътствието, казваха: “Те безцелно скитат в следването им на Мухаммед (с.а.с.).” Но те не са изпратени да бъдат надзиратели на сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.). Онези, които вярват в Аллах и в Неговия Пейгамберин (с.а.с.) и които работят според Неговия шериат, ще се подиграват с невярващите на Съдния ден, така както невярващите са се подигравали с тях в земния живот.

 

۞عَلَى الأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ۞هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ۞

         (35).Ще гледат от престоли. (36).Нима невярващите не бяха възнаградени за онова, което са правили?!

         Тефсир:35,36. От разкошни кресла мюсюлманите ще гледат към онова, което Аллах Теаля им е дал като почит и благодат в Дженнета. А най-великата благодат е виждане Лицето на Всещедрия Аллах. Нима невярващите не получиха подходящо възмездие, след като бяха наказани за злините и греховете, които са извършвали в земния живот?!

 

 

84.

سورة الإنشقاق

СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК”

Меканска. Съдържа 25 айета.

 

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ۞وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۞وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ۞وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۞وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۞

         (1).Когато небето се разцепи, (2).и чуе своя Господар, и се подчини, (3).и когато земята бъде изравнена, (4).и изхвърли онова, което е в нея и се опразни, (5). и чуе своя Господар и се подчини…

         Тефсир:1-5. Когато на Кияметския ден небето ще се раздели и разцепи с облаците, и чуе повелята на своя Господар в това, което й е заповядал - да се разцепи, и то е длъжно да се подчини на Неговата повеля. Когато земята се изравни и разшири, плани­ните ще се срутят в този Ден. Земята ще изхвърли от нея мъртвите и ще се опразни от тях, ще се подчини на повелята на своя Господар в това, което й е заповядано, и е длъжна да се подчини на Неговата повеля...

 

۞يأَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ۞

         (6).О, човече, ти се стремиш усърдно към своя Господар и ще Го срещнеш.

         Тефсир:6. О, човече! Ти се стараеш към Аллах, извършваш и добро и лошо. Впоследствие на Кияметскя ден ще срещнеш Аллах и не ще мине без възмездие от Него, със заслуга и справедливост.

 

۞فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۞فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً۞وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً۞

         (7).    На онзи, чиято книга [за делата] се даде от дясната му страна, (8).ще се потърси лека равносметка (9).   и ще се завърне [в Дженнета] радостен при своето семейство.

         Тефсир:7-9. Онзи, на когото ще се даде неговата книга за делата от дясната страна, той е вярващ в своя Господар. На него ще бъде направена лека равносметка и ще се върне радостен към своето семейство в Дженнета.

 

۞وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ۞فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً۞وَيَصْلَى سَعِيراً۞إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً۞إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۞بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً۞

         (10).А онзи, на когото му се даде книгата зад гърба, (11).той ще моли за унищожение (12).и ще гори в пламъци. (13). Той бе щастлив сред своето семейство, (14).смяташе, че няма да се завърне [при Аллах]. (15).Напротив, неговият Господар го виждаше.

         Тефсир:10-15. А онзи, на когото се дадат страниците за неговите дела откъм гърба му, той е невярващ в Аллах и ще зове за унищожение и гибел, ще влезе в Огъня и ще вкуси неговата страшна жега. В земния живот той бе горд и щастлив сред своето семейство и не мислеше за последиците. Считаше, че няма да се върне съживен при своя Създател за равносметка. Напротив, Аллах ще го съживи така, както го създаде първоначално и ще го възнагради за негови­те дела. Наистина неговият Господар е Виждащ и Знаещ неговото положение от деня, когато го е създал, до деня, в който отново ще го съживи.

 

۞فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۞وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ۞وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۞لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبقٍ۞

         (16).Кълна се във вечерното сияние (17).и в нощта, и в онова, което тя побира, (18).и в луната, когато се изпълни, ­ (19). че ще преминавате от стадий в стадий.

         Тефсир:16-19. Аллах се кълне в зачервяването над хоризонта след залеза на слънцето, и в нощта, и в онова, което тя крие, като: влечуги, насекоми, хищници и други подобни същества, кълне се и в пълнолунието, че ще преминавате в различни стадии и различни състояния - от семенна течност в съсирена кръв, в парче месо, в одушевено тяло, след това смърт и повторно съживяване.

         На човека не е позволено да се кълне в друго, освен в Аллах, и ако направи това, то той е направил ширк (съдружаване).

 

۞فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ۞وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ۞بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ۞وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۞فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۞إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۞

         (20).Какво им пречи, та не вярват (21) и когато им се чете Коранът, не правят седжде?! (22). Напротив, даже онези, които не вярват, отхвърлят. (23).Но Аллах най-добре знае онова, което прикриват. (24).Зарадвай ги с болезнено наказание, (25).освен онези, които са повярвали и извършвали добри дела, за тях ще има непрекъсната награда!

         Тефсир:20-25. Какво им възпрепятства да не вярват в Аллах и в Съдния ден, след като им бяха разяснени айетите? Какво им е, когато Коранът им се чете, и не се отдават на онова, което е в него, и не падат на седжде на Аллах?

         От качествата на невярващите е, че се противопоставят и отхвърлят истината. Аллах най-добре знае, това което таят в душите си, като инат, въпреки знанието им, че онова, което е дошло в Корана, е истина. О, Мухаммед! Зарадвай ги, че Аллах, Аззе ве Джелле, е подготвил за тях болезнено наказание! А за онези, които са повярвали в Аллах и в Не­говия Пейгамберин и са изпълнявали онова, което Аллах им е повелил, за тях в Ахирета ще има постоянна и ненамаляваща награда.

 

 

85.

سورة البروج

СУРА “ЕЛ-БУРУДЖ”

Меканска. Съдържа 22 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۞وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۞وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۞قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ۞النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۞إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۞وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۞وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۞الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۞

         (1).Кълна се в небето със съзвездията (2).и в обещания Ден, (3).и в свидетеля, и в онзи, срещу когото се свидетелства! (4).Проклети са хората, изкопали ямите (5).за накладения огън! (6).Когато седяха около тях (7).и са свидетели на онова, което вършеха с мюсюлманите. (8). И не ги изтезавали за нищо друго, освен че вярват в Аллах, Всемогъщият, Възхваленият, (9)на Когото принадлежат небесата и земята. Аллах е Свидетел за всяко нещо!

         Тефсир:1-9. Аллах се кълне в небето със съзвездията, през които минават слънцето и луната; и в Съдния ден, в който Аллах е обещал на създанията, че в този ден ще ги събере; и в свидетеля, който ще свидетелства; и в онзи, срещу когото се свидетелства, той ще свидетелства против свидетеля. Аллах се кълне, в каквото Той пожелае от Неговите създания, обаче на човека не е позволено да се кълне в друго, освен в Аллах.  Защото клетвата в друго, освен в Аллах е ширк (съдружаване). Онези, които са изкопавали в земята големи ями за наказание на мюсюлманите са проклети, наказани и погубени. Те наклаждали и разпалвали страшен огън, сядали около огнените ями, присъствали на мъчението и изтезанието на мюсюлманите. Измъчвани са с такова жестоко мъчение, затова че са повярвали в Аллах, Който е Силен и Непобедим, Възхваленият в Своите думи, дела и качества, на Комуто принадлежат не­бесата и Земята. Той, Субханеху ве Теаля, е Свидетел за всичко и нищо не може да се скрие от Него.

 

۞إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۞

         (10). Онези, които изтезаваха [на клада] мюсюлманите и мюсюлманките и после не се покаяха, за тях ще има наказание в Джехеннема и за тях ще е огненото мъчение.

         Тефсир:10. Онези, които изгаряха мюсюлманите и мюсюлманките на клада, за да ги отклонят от религията на Аллах, и след това не са се покаяли, за тях на Ахиретския ден ще има жестоко огнено наказание в Джехеннема.

 

۞إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۞

         (11).Онези, които са повярвали и са вършили добри дела, за тях ще има градини, измежду които реки текат. Това е големият успех.

         Тефсир:11. Онези, които са повярвали в Аллах и в Неговия Пратеник, и са вършили праведни дела, за тях ще има градини с дворци, под които реки текат. Това е голямата сполука. 

 

۞إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۞إِنَّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ۞وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۞ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۞فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۞

         (12).Отмъщението на твоя Господар е жестоко. (13).Той сътворява [творенията] и [ги] съживява след смъртта. (14).Той е Опрощаващият, Любезният, (15).Владетелят на Арши Еаля, Предостойният, (16).Извършващият всичко онова, което пожелае.

         Тефсир:12-16. Отмъщението и наказанието на твоя Господар към Неговите врагове е голямо и сурово. Наистина Той е създал творенията, след това повторно ще ги съживи. Той е Опрощаващият за онзи, който се покае, Обичащият и Любезният към Неговите приближени, Притежателят на Арши Еаля, Извършващият онова, което пожелае, и нищо не може да Му попречи за това.

 

۞هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ۞فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ۞بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ۞وَاللَّهُ مِن وَرَآئِهِمْ مُّحِيطٌ۞بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ۞فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۞

         (17).Достигна ли до теб преданието за войските (18).на фараона и за Семуд? (19).Дори онези, които не повярваха, отхвърлят. (20).Но Аллах ги обхваща отвсякъде. (21).Напротив, това е Знаменитият Коран, (22).в “Левхи Мехфуз”.

         Тефсир:17-22. О, Мухаммед! Стигна ли до теб разказът за множеството невярващи – последователи на фараона и Семуд (народът на Салих (а.с.)), отхвърлящи пратениците им, и за страданието и наказанието, което ги сполетя? Народите след тях не си взеха поука от това. Дори онези, които не повярваха, са в постоянно отхвърляне, като онези преди тях. Но Аллах ги обхваща с Неговото знание и мощ, те и техните дела няма да са скрити за Аллах. Коранът не е както си мислят отхвърлящите го езичници, че е поезия и магия, и го отхвърлят. Напротив, Коранът е Свещен и Велик, запазен на сигурно място, не е претърпял никакво допълнение, нито промяна.

 

86.

سورة الطارق

СУРА “ЕТ-ТАРИК”

Меканска. Съдържа 17 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۞النَّجْمُ الثَّاقِبُ۞إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۞

         (1).Кълна се във Вечерницата! (2).А ти знаеш ли какво е Вечерницата?! - (3).Блестящата звезда. (4).Над всяка душа има надзорник.”

         Тефсир:1-4. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в небето и във Вечерницата – звездата със сияеща светлина, която се появява вечер. А ти знаеш ли за величието на тази звезда? Това е звездата с пронизваща светлина.

         Всяка душа е под наблюдение на меляике надзорник, което записва делата й, за да й се търси равносметка на Кияметския ден.

 

۞فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۞خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ۞يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ۞إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۞

         (5).Нека човекът да помисли от какво е създаден! (6.) Създаден е от изтласкваща се течност, (7).която произлиза от кръста и от ребрата. (8). Той е Способен да го съживи след смъртта!

         Тефсир:5-8. Нека човекът, който отхвърля съживяването след смъртта, да погледне от какво е създаден! Нека да знае, че повторното съживяване на човека не е по-трудно от първоначалното му сътворяване! Създаден е от течност, която се изхвърля в матката. Тя произлиза измежду кръста на мъжа и измежду ребрата на жената. Наистина Този, Който е сътворил човека от капка течност, е Способен да го върне към живот след смъртта.

 

۞يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ۞فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ۞

         (9.)в Деня, когато тайните ще бъдат разкрити, (10).той не ще има нито сила, нито спасител.

         Тефсир:9,10. Денят, в който тайните ще се разкрият, които са прикривани, и ще се отличат добрите от лошите, човекът няма да има сила да защити себе си и не ще има избавител, който да го избави от наказанието на Аллах.

 

۞وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۞وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۞إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۞وَمَا هوَ بِالْهَزْلِ۞

         (11). Кълна се в небето, изпълнено с валежи, (12).и в земята, напукана, (13).че е слово – разграничаващо, (14).а не е празнословие.

         Тефсир:11-14. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в небето, изпълнено с дъжд, и в земята, пропукана с цепнатини от растенията, че Коранът е слово, разграничаващо истината от неправдата, а не е празни думи. На човека не е позволено да се кълне в друго, освен в Аллах, и ако направи това, то той е направил ширк (съдружаване).

 

۞إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً۞وَأَكِيدُ كَيْداً۞فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً۞

         (15).Те замислят планове. (16).И Аз замислям планове. (17).И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко!

         Тефсир:15-17. Отхвърлящите Пратеника (с.а.с.) и Корана кроят планове, за да отхвърлят истината с техните интриги и да подкрепят неправдата.  “О, Мухаммед! Не прибързвай с търсенето на наказание за тях! Напротив, изчакай ги малко, не прибързвай спрямо тях и ще видиш какво наказание, мъчение, изтезание и унищожение ще ги сполети.

 

 

87.

سورة الأعلى

СУРА “ЕЛ-ЕАЛЯ”

Меканска. Съдържа 19 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى۞الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى۞وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۞وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى۞فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَحْوَى۞

         (1).Пази пречисто името на твоя Господар, Всевишният, (2).Който създаде и осъразмери [творенията], (3).Който предопредели [съдбите им] и [ги] напъти, (4).Който прави да пониква растителността (5).и я превръща суха и почерняла!

         Тефсир:1-5. Пази непорочно името на твоя Възвишен Господар от съдружници и недостатъци, непорочност, подобаваща на Неговото величие, Субханеху ве Теаля, Който сътвори, усъвършенства и украси творенията, Който предопредели всички съдби и напъти всяка твар към онова, което й подхожда, Който прави да пониква зелена растителност и след това я превръща суха и потъмняла.    

 

۞ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ۞إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞

         (6).Ще те научим да четеш [Корана о, Мухаммед,] и не ще забравяш, (7).освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.

         Тефсир:6,7. О, Мухаммед! Ние ще те научим да четеш този Коран, четене, което няма да забравиш, освен това, което Аллах пожелае и Неговата мъдрост го изисква да бъде забравено, поради полза, която Той само знае. Наистина Той, Субханеху ве Теаля, знае явното и скритото от думите и делата.

 

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۞ ۞

         (8).И ще те улесним към лесното [Исляма].

         Тефсир:8. Ние ще те улесним към онова, което е най-доброто, във всичките ти дела. От това е и улеснението на тежестта при получаване на Посланието. Аллах, Субханеху ве Теаля, направи и религията ти лесна, без трудности в нея.

 

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى۞ ۞

         (9).Напомняй, ако има полза от напомнянето!

         Тефсир:9. О, Мухаммед! Наставлявай твоя народ чрез Корана, ако наставлението допринася полза. Наставлението е задължително, дори и да не допринася полза, защото успехът е единствено в ръцете на Аллах, а дълг на теб е само известяването.

 

۞سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى۞وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى۞الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۞ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا۞

         (10).Ще се осъзнае онзи, който се страхува. (11).И ще се отдръпне от напомнянето най-нещастният, (12).който ще гори в най-големия Огън. (13).Впоследствие в него нито ще умира, нито ще живее.

         Тефсир:10-13.  Ще се поучи онзи, който се страхува от своя Господар, а ще се отдръпне от напомнянето най-нещастният (невярващият), който не се страхува от неговия Господар и ще влезне в огромния огън на Джехеннема и ще вкуси неговата горещина. След това няма да умира, за да се избави, и няма да живее живот, който да му е от полза.  

 

۞قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى۞وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۞

         (14).Спасил се е онзи, който се е пречистил (15).и споменавал името на своя Господар, и е кланял намаза.

         Тефсир:14,15. Сполучил е онзи, който се е пречистил от лошите нрави, споменавал е Аллах, приел Го е за Един-Единствен, молил се е на Него, вършил е онова, от което Аллах е доволен, кланял е навреме намаза, стремейки се към задоволството на Аллах, подчинявайки се на Неговите повели.     

 

۞بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۞

         (16).Напротив, Вие предпочитате земния живот,…

         Тефсир:16. О, хора! Вие предпочитате прелестите на земния живот, вместо благодатите на Отвъдния,

 

۞وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۞

         (17).но Отвъдният е идеален и вечен.

         Тефсир:17. ала Отвъдният живот с всичките благодати в него е по-превъзходен от този свят и е непреходен.

 

۞إِنَّ هَـذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى۞صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۞

         (18).Това е [споменато и] в предишните писания - (19).писанията на Ибрахим и на Муса.

         Тефсир:18,19. Наистина онова, за което сте известени в тази сура, по смисъл фигурира и в страниците, низпослани преди Корана. Това са страниците на Пейгамберите – Ибрахим и Муса (алейхимасселям).

 

 

88.

سورة الغاشية

СУРА “ЕЛ-ГААШИЙЕ”

Меканска. Съдържа 26 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ۞ ۞

         (1).Стигна ли до теб вестта за “Гашийе” - Кияметския ден?

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Дойде ли при теб новината за Съдния ден, който с ужаса си ще обхване хората?

 

۞وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ۞عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ۞تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً۞تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ۞لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ۞لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ۞

         (2).Едни лица в този Ден ще са унизени, (3).обременени, изморени, (4).ще горят в пламтящ огън, (5).ще им се даде да пият от врящ извор, (6).няма да имат друга храна, освен тръни, (7).които нито охранват, нито засищат глада.

         Тефсир:2-7. В този ден лицата на невярващите ще са накърнени, изтощени и изморени от делата (в земния живот). Огънят ще ги обхване с жестоки пламъци и ще бъдат напоявани от кладенец със страшна горещина. За обитателите на Огъня няма да има храна, освен бодливи храсти, прилепнали към земята. Тази храна е най-гнусна и неприятна, от нея човек нито пълнее, нито утолява глада си.

 

۞وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ۞لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ۞فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۞لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً۞فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ۞فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ۞وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ۞وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ۞وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۞

         (8).А други лица в този Ден ще са щастливи, (9). доволни поради своето усърдие ­, (10).във възвишен Дженнет. (11).Няма да слушат в него празнословие. (12). В него има течащ извор, (13). в него има въздигнати тронове (14).и приготвени чаши, (15).и подредени възглавници, (16).и разстлани килими.

         Тефсир:8-16. А лицата на мюсюлманите в Съдния ден ще са в щастие, заради старанието им в земния живот към подчинение. Те ще са доволни в Ахирета и ще са на почит във възвишен Дженнет, в който няма да се чува нито една празна дума. В него има извор с бликащи води, възвишени кресла, приготвени чаши за пиещите, подредени едни до други възглавници и много застлани килими.

 

۞ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

         (17).Нима не виждат как камилите са сътворени, (18) и как небето е въздигнато, (19) и как планините са извисени, (20) и как земята е разпростряна?!

         Тефсир:17-20. Нима отхвърлящите невярващи не виждат камилите, как тези чудни същества са сътворени?! Как удивително са издигнати небесата?! Как са издигнати планините, чрез които земята е устойчива и непоклатима? И как земята е разстлана и приготвена?!

 

۞فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ۞لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ۞

         (21).Напомняй! Ти си само напомнящ. (22).Не си господстващ над тях,…

         Тефсир:21,22. О, Мухаммед! Припомняй на противопоставящите се онова, с което си изпратен до тях и не скърби за тяхното противопоставяне! Ти си само наставник и не си задължен да ги принуждаваш към вярата.

 

۞إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ۞فَيْعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ۞

         (23).но който се отвърне и не повярва, (24). Аллах ще го измъчва с най-жестокото мъчение.

         Тефсир:23,24. Ала който се противопостави на припомнянето и напътствието, и упорства в неверието си, Аллах ще го наказва със страшно наказание в Огъня.

 

۞إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ۞ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۞

         (25). Наистина тяхното завръщане е при Нас. (26).След това при Нас е тяхната равносметка.

         Тефсир:25,26. Наистина при Нас е завръщането им след смъртта, и след това при Нас е възмездието им за това, което са вършили.

 

 

 

89.

سورة الفجر

СУРА “ЕЛ-ФEДЖР”

Меканска. Съдържа 30 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالْفَجْرِ۞وَلَيالٍ عَشْرٍ۞وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۞وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۞هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ۞

         (1) Кълна се в зората (2) и в десетте нощи, (3) и в четното, и в нечетното, (4) и в нощта, когато настъпва и отминава! (5) Нима тази клетва не е достатъчна за разумния?

         Тефсир:1-5. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне във времето на зората, в първите десет денонощия от месец Зил-Хидже и в тяхната благодат, във всяко четно и нечетно, и в нощта, когато нейната тъмнина настъпи и отмине. Нима споменатите клетви не са достатъчни за притежаващите разум?!     

 

۞أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۞إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۞الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ۞

         (6)Не видя ли какво стори твоят Господар с Ад,  (7) Ирам, притежаващи високи здания, (8) на които подобни не бяха сътворявани на земята,…

         Тефсир:6-8. О, Мухаммед! Не видя ли какво направи твоят Господар с народа Ад, от племето Ирам, които имаха сила и издигнати палати върху колони! По големината на телата им и силата на тяхната мощ нямаше равни на тях по земята.

 

۞وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ۞

         (9) и със Семуд, които издълбаваха скалите в долината,…

         Тефсир:9. И не видя ли какво направи със Семуд - народът на Салих (а.с.), които издялваха скалите в долината и си правеха домове в тях?

 

۞وَفِرْعَوْنَ ذِى الأَوْتَادِ۞

         (10) и с Фараона, собственикът на войските,…

         Тефсир:10. И не видя ли какво направи с Фараона – владетелят на Египет, собственикът на войските, които крепели неговата власт и подсилвали неговото положение?

 

۞الَّذِينَ طَغَوْاْ فِي الْبِلاَدِ۞فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ۞فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۞إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۞

         (11) които извършваха безобразия из селищата (12) и увеличаваха разврата в тях? (13) И твоят Господар изля върху тях бича на наказанието. (14) Наистина твоят Господар е в засада.

         Тефсир:11-14. Те са онези, които правеха своеволия и злодеяния по земите на Аллах. С техните злодеяние се увеличи безредието по земята и Аллах им изсипа жестоко наказание. О, Мухаммед! Наистина твоят Господар дебне в засада онзи, който Му се противопоставя, отсрочва го за малко, след това го сграбчва, както подобава на Всесилния и Всемогъщия.

 

۞فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۞

         (15) Що се касае до човека, когато неговият Господар го подложи на изпитание, като го почете и облагодетелства, той казва: “Моят Господар ме уважи.”

         Тефсир:15. Що се отнася до човека, когато неговият Господар го изпита с благодат, даде му доволно препитание и прекрасен живот, той си мисли, че това е уважение от Аллах към него, и казва: “Моят Господар ме почете.”

 

۞وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۞

         (16) А когато го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва: “Моят Господар ме огорчи.”

         Тефсир:16. А когато неговият Господар го изпита, като му ограничи препитанието, той си мисли, че това е унижение от Аллах към него, и казва: “Моят Господар ме презира”.

 

۞كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۞وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۞وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً۞وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً۞

         (17) Но не! Вие не зачитате сирака (18) и не се насърчавате да бъде нахранен бедния, (19) и ядете с алчност наследството [полагащото се на другите]. (20) И обичате богатството с прекалена обич.

         Тефсир:17-20. Не е точно така, както човек си мисли! Напротив, уважението е заради подчинението към Аллах, а презрението е заради противопоставянето на Него. Вие не почитате сирака и не се отнасяте добре към него, не се подтиквате един с друг към подпомагане на бедния, изяждате с голяма алчност наследството полагащото се на другите и обичате богатството с прекалена обич.

 

۞كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكّاً دَكّاً۞وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً۞وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۞

         (21) Напротив! Когато земята се срине и разруши, (22) твоят Господар ще дойде, меляикетата ще бъдат подредени в редици, (23) в този Ден Джехеннемът ще бъде докаран, в този Ден човекът ще се осъзнае, но каква ще му е ползата от осъзнаването!?

         Тефсир:21-23. Не трябва да бъде вашето положение такова! Когато земята се разтърси и разруши, твоят Господар ще дойде, за да отсъди между Неговите създания, а меляикетата ще бъдат подредени в редици. В този знаменит ден Джехеннемът ще бъде донесен, невярващият ще проумее и ще се покае, но каква полза ще има от проумяването и покаянието, слад като е бил небрежен в земния живот и времето за това е отминало? 

 

۞يَقُولُ يلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۞

         (24) Ще рече: “Ах, да бях направил [нещо] за моя живот!”

         Тефсир:24. Човекът ще каже: “Ах, да бях извършвал дела в земния живот, които да са ми от полза в Отвъдния!”

 

۞فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۞وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۞

         (25) В този Ден никой друг не ще наказва, както Неговото наказание, (26) и никой не ще оковава, както Неговото оковаване.

         Тефсир:25,26. В този жесток ден никой няма да може, нито ще има способности да наказва, както наказанието на Аллах върху онзи, който Му се е противопоставял. И никой няма да може да окове, както оковите на Аллах, и никой няма да достигне до там, докъдето Той е достигнал в тези неща.

 

۞يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۞ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۞فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۞وَادْخُلِي جَنَّتِي۞

         (27) О, душо, облекчена! (28) Завърни се към твоя Господар доволна и удовлетворена! (29) Влез сред Моите раби, (30) влез в Моя Дженнет!

         Тефсир:27-30. О, душо! Успокоена със споменаването на Аллах и вярата в Него, и с благата, които е приготвил за мюсюлманите, върни се към твоя Господар, близо до Него, доволна от почитта на Аллах към теб. И Аллах, Субханеху ве Теаля, е доволен от теб. Влез в групата на праведните от Моите раби, влезни с тях в Моя Дженнет!

 

 

 

90.

سورة البلد

СУРА “ЕЛ-БЕЛЕД”

Меканска. Съдържа 20 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞لاَ أُقْسِمُ بِهَـذَا الْبَلَدِ۞وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـذَا الْبَلَدِ۞وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۞لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۞

         (1) Кълна се в този град, ­ (2) на теб е позволено всичко в този град, - ­ (3) и в бащата, и в неговото потомство! (4) Ние сътворихме човека в трудности.

         Тефсир:1-4. Аллах, Теаля се кълне в този свещен град – Мекка. О, Мухаммед! Ти си жител на този свещен град (и на теб е позволено всичко в него). Аллах, Аззе ве Джелле, се кълне и в бащата на човечеството – Адем (а.с.), и в неговото потомство, че Той е сътворил човека, заобиколен от трудности в земния живот.

 

۞أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۞

         (5) Нима смята, че никой не ще го надделее?

         Тефсир:5. Нима (човекът) си мисли, че Аллах не е способен да се справи с него заради богатството, което е събрал!

 

۞يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً۞أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۞

         (6)     Казва: “Прахосах голямо богатство!” (7) Нима мисли, че никой не го е видял?

         Тефсир:6,7. Надменно човекът казва: “Пропилях неброени богатства!” Нима смята, че Аллах няма да забележи това негово дело и че няма да му търси сметка за малко и голямо?!

  

۞أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۞وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ۞وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ۞

         (8) Нима не го сътворихме с две очи, (9) език и две устни, (10) и му посочихме двата пътя,…

         Тефсир:8-10. Нима не го създадохме с две очи, за да вижда с тях, език и две устни, за да говори с тях, и му пояснихме пътя на доброто и злото?!

 

۞فَلاَ اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ۞

         (11) но той не пое трудния път!

         Тефсир:11. Обаче той не преодоля трудностите към Ахирета с раздаване на неговото богатство, за да е спокоен!

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۞

         (12)А ти знаеш ли какво е “Акабе” - трудният път? -

         Тефсир:12. (О, Мохаммед!) А ти знаеш ли какво е трудното към Ахирета, и какво ще помогне за преодоляването му?!

 

۞فَكُّ رَقَبَةٍ۞

         (13)   Освобождаване на роб

         Тефсир:13. Това е да освободиш роб мюсюлманин от робство –

 

۞أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۞يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ۞أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ۞

         (14) Или даване на храна в дни на глад (15) на сирак ­ роднина (16) или на беден.

         Тефсир:14-16. Или нахранване на близък сирак в дни на голям глад, за което има двойно възнаграждение – за дадената садака и за поддържането на роднинските връзки, или нахранване на сиромах, останал без нищо.  

 

۞ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ۞

         (17) И бъде от онези, които вярват и взаимно се наставляват към търпение, и взаимно се наставляват към милосърдие.

         Тефсир:17. След извършване на споменатите добри дела бъде от онези, които са с искрена вяра в Аллах и си препоръчват търпение едни на други в подчинението на Аллах и въздържане от противопоставянето на Него, и си препоръчват милосърдие към творенията на Аллах Теаля.  

 

۞أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۞

         (18)   Тези са хората на десницата.

         Тефсир:18. Онези, които са извършвали тези дела, ще са от дясната страна и в Съдния ден ще бъдат подкарани отдясно към Дженнета.

 

۞وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۞

         (19)   А които не повярваха в Нашите знамения, те са хората на левицата.

         Тефсир:19. А онези, които не повярваха в Корана, в Съдния ден ще бъдат подкарани отляво към Огъня.

 

۞عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ۞

         (20)   Огънят ще бъде обкръжение за тях.

         Тефсир:20. Наказанието им ще е Джехеннемът, който ще ги обхване и ще бъде обкръжение за тях.

 

 

91.

سورة الشمس

СУРА “ЕШ-ШЕМС”

Меканска. Съдържа 15 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۞وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا۞وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا۞وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۞وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا۞وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۞وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۞فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۞قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا۞وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۞

         (1).Кълна се в слънцето и в неговата светлина; (2) и в пълнолунието, когато го следва; (3).и в деня, когато го озарява; (4).и в нощта, когато го покрива; (5).и в небето и неговото извисяване; (6).и в земята, и в разпростряването й; (7).и в душата; и в Онзи, Който я е създал (8).и е посочил на нея [какво е] разврат и страх от Аллах! (9).Спечелил е онзи, който я е пречистил. (10).А загубил е онзи, който я е омърсил.

         Тефсир:1-10. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в слънцето, в светлината му и в неговия изгрев; и в пълнолунието, когато го следва при изгрева и залеза; и в деня, когато се развидели и тъмнината отмине; и в нощта, когато покрие земята и се стъмни; и в небето и в съвършеното му издигане; и в земята и в нейната разпростряност; и във всяка душа и в съвършеното й сътворяване от Аллах за изпълнение на мисията си и поясни на нея пътя на доброто и злото. Сполучил е онзи, който е пречистил и подобрил душата си, и е загубил онзи, който я е потопил в прегрешение.

 

۞كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَآ۞إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۞فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۞فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۞وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا۞

         (11). Семуд отричаха със своето непокорство. (12).Когато най-озлобеният от тях се втурна към камилата, (13).пратеникът на Аллах им каза: “Не посягайте на камилата на Аллах и не й пречете да пие!”, (14).ала го отхвърлиха и я заклаха, тогава техният Господар ги унищожи всички заедно заради греха им. (15). Той не се притеснява за последиците.

         Тефсир:11-15. (Племето) Семуд (от народа на Салих (а.с.)) отхвърлиха своя Пейгамбер достигайки краен предел в противопоставянето, когато болшинството от племето се надигнаха своеволно да заколят камилата. Пратеникът на Аллах, Салих (а.с.) казал на тях: “Внимавайте с камилата, която Аллах ви я изпрати като чудо, да  не й нанесете зло и да не й пречите по време на водопой, защото за нея има определен ден (за пиене) и за вас има определен ден (за пиене)!” Това им беше трудно. Те взеха за лъжа неговото предупреждение и заклаха камилата. Аллах Теаля ги наказа всички заедно заради тяхното престъпление и никой от тях не се спаси. Аллах не се опасява за последиците, за това, че им изпрати жестоко наказание. Възвишена е Неговата мощ.

 

 

92.

سورة الليل

СУРА “ЕЛ-ЛЕЙЛ”

Меканска. Съдържа 21 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى۞وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۞وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى۞إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۞

         (1).Кълна се в нощта, когато се мръква, (2).и в деня, когато се разсъмва, (3).и в Онзи, Който е сътворил мъжкото и женското. (4.)Наистина вашите дела са различни!

         Тефсир:1-4. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в нощта, когато с тъмнината си покрие земята и всичко, което е на нея; и в деня, когато се открие от мрака на нощта посредством светлината си; и в сътворяването на двата пола – мъжкия и женския. Вашите дела са разнообразни - дела за земния живот и дела за отвъдния.

 

۞فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۞وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۞فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۞

         (5).Който раздава и се бои, (6).и вярва в равносметката и възнаграждението, (7).ще го улесним към доброто.

         Тефсир:5-7. Който раздава щедро от своето богатство и се страхува от Аллах в това, и повярва в полагането на равносметката и възнаграждението за неговите дела, ще го насочим към пътищата на благото и доброто и ще му облекчим положението. 

 

۞وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۞وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۞فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۞وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۞

         (8).А който е скъперник и омаловажава, (9).и взема за лъжа равносметката и възнаграждението, (10).ще го улесним към лошото (11).и неговото богатство не ще го избави, когато се озове [в Джехеннема].

         Тефсир:8-11. А онзи, който е стиснат и не раздава от своето богатство, и пренебрегва наградата от неговия Господар, и отрича равносметката и възнаграждението, Ние ще го насочим към лошите пътища и неговото богатство, което прекалено е пестил, няма да му е от полза, когато ще попадне в Огъня.

 

۞إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۞ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى۞

         (12).Наше задължение е напътствието. (13).На Нас принадлежи и Отвъдното, и земното.

         Тефсир:12,13. Наш дълг е с Нашето превъзходство и мъдростта Ни да разграничим правилния път, водещ към Аллах Теаля и Неговия Дженнет, от пътя на заблудата. Наистина на Нас принадлежи Отвъдният живот и земният.

 

۞فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى۞

         (14).И ви предупредих за пламтящия Огън.

         Тефсир:14. О, хора! Аз ви предупредих и ви заплаших с пламтящия огън, това е огънят на Джехеннема. 

 

۞لاَ يَصْلاَهَآ إِلاَّ الأَشْقَى۞الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۞

         (15).Няма да гори в него, освен лошият, (16).който отхвърля и се опълчва.

         Тефсир:15,16. Ще влезне в Джехеннема онзи, който е бил прекомерно злобен, който е отхвърлял Пратеника на Аллах – Мухаммед (с.а.с.), и се е противопоставял на вярата в Аллах, и се е противопоставял на вярата в Неговия Пратеник и не им се е подчинявал.

 

۞وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى۞الَّذِى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۞وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى۞إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى۞وَلَسَوْفَ يَرْضَى۞

         (17).И ще бъде отдалечен от него най-боящият се от Аллах, (18).който раздава своето богатство, за да се пречисти, (19) и не прави благодеяние на никого, за да бъде възнаграден, (20).а [го прави] само в стремеж към Лика на своя Господар, Върховния. (21).А след това ще е доволен.

         Тефсир:17-21. И ще бъде отдалечен от Огъня онзи, който силно се страхува от Аллах, който щедро раздава от своето богатство, с цел да спечели повече добро. Това негово раздаване не е за отплата на онзи, който му е направил добро, а с това той желае Лика на своя Господар и Неговото задоволство. А след това Аллах Теаля ще му даде в Дженнета онова, от което ще бъде доволен.

 

 

93.

سورة الضحى

СУРА “ЕД-ДУХА”

Меканска. Съдържа 11 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالضُّحَى۞وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۞مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى۞

         (1).Кълна се в утрото (2).и в нощта, когато тъмнината настъпи. (3)Твоят Господар не те изостави  и не те пренебрегна.

         Тефсир:1-3. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в целия ден и в нощта, когато се стъмни и настъпи покой за творенията. Аллах, Аззе ве Джелле се кълне, в каквото пожелае от Неговите творения, а що се отнася до човека, на него не е позволено да се кълне в нищо друго, освен в Неговия Създател, защото клетвата в нещо друго, освен в Аллах, е ширк (съдружаване)! О, Мухаммед! Твоят Господар не те изостави и не те подцени със забавяне на Откровението към теб.

 

۞وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى۞وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۞

         (4).Отвъдното е по-добро за теб от земното. (5).Твоят Господар ще ти даде, и ще си доволен.

         Тефсир:4,5. Отвъдният живот е по-превъзходен за теб от земния. О, Мухаммед! Твоят Господар ще те дари с различни благодати на Ахирета и с това ще бъдеш задоволен. 

 

۞أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى۞وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى۞وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى۞

         (6).Не те ли завари Той сирак и те приюти, (7)и те завари заблуден, и те напъти. (8).И те завари беден, и те замогна.

         Тефсир:6-8. Нима отпреди Той не те свари сирак и те подслони и опази, и те свари, без да знаеш какво е книга и какво е вяра, и те научи на онова, което не знаеше, и ти даде успех към най-добрите дела!? Той те свари беден и ти подсигури препитанието и обогати твоята душа с удовлетворение и търпение.

 

۞فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ۞وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ۞وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۞

         (9).Затова не огорчавай сирака! (10).И не гони просещия! (11).И разгласявай за благодатта на твоя Господар!

         Тефсир:9-11. Що се отнася до сирака, не бъди лош в обноските с него! И не пропъждай просека, а му дай, с което да покрие нуждата си! А относно благата, които твоят Господар щедро ти е дал, разказвай за тях!

 

 

94.

سورة الشرح

СУРА “ЕШ-ШЕРХ”

Меканска. Съдържа 8 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۞وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۞الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۞وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۞

         (1).Нима не разтворихме твоите гърди?! (2).И снехме от теб бремето, (3). което тегнеше на твоя гръб. (4).И те възвисихме със споменаването ти.

         Тефсир:1-4. (О, Мухаммед!) Нима не разширихме твоята гръд със светлината на Исляма, след притеснение и безпокойство, и не снехме ли тежестта, която тегнеше на гърба ти, и те удостоихме с високо и възвишено място, като те дарихме с достойнства, като споменаване на името ти в езана, намаза, хутбето и др.?!

 

۞فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً۞إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً۞

         (5).Наистина след трудностите идва леснина. (6).Да, наистина след трудността идва леснина.

         Тефсир:5,6. Да не те огънат причинените ти страдания от твоите врагове при разпространяване на Посланието, защото след затруднението идва улеснение. Да, наистина след затруднението идва улеснение.

 

۞فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۞وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۞

         (7).И когато приключиш, отдай се, (8).и от твоя Господар желай!

         Тефсир:7-8. Когато се освободиш от земните неща и ангажименти, ти се отдай на ибадет и единствено от твоя Господар искай онова, което е при Него!

 

 

 

95.

سورة التين

СУРА “ЕТ-ТИН”

Меканска. Съдържа 8 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ۞وَطُورِ سِينِينَ۞وَهَـذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ۞لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۞ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۞إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۞

         (1).Кълна се в смокинята и в маслината, (2).и в “Тури Сина” – Синайските възвишения, (3).и в този сигурен град (4).Ние сътворихме човека с идеален облик. (5).После ще го върнем на дъното, (6).освен онези, които са повярвали и вършат праведни дела. За тях има непрекъсваща награда.

         Тефсир:1-6. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в смокинята и маслината. Те са известни плодове. Кълне се и във възвишенията “Тури Сина”, където Аллах, Субханеху ве Теаля, е говорил директно с Муса (а.с.). Кълне се и в този защитен от всички опасности град. Това е градът “Мекка”, където Ислямът е низпослан. Ние сътворихме човека в най-превъзходна форма, след това ще го върнем към Огъня, ако не се подчинява на Аллах и не следва Пратеника (с.а.с.). Но онези, които са повярвали и са вършели праведни дела, за тях ще има велика награда, ненамаляваща и несвършваща.

 

۞فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۞

         (7).И какво те подвежда да вземаш за лъжа възмездието?

         Тефсир:7. О, човече! Какво те подтиква да отхвърляш съживяването след смъртта, възнаграждението и наказанието, след като има явни доказателства за способността на Аллах Теаля за това?!

 

۞أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۞

         (8).Нима Аллах не е Най-Мъдрият измежду съдниците?

         Тефсир:8. Нима Аллах не е Онзи, Който отреди този ден за отсъждане между хората, и нима Той не е Най-Мъдрият измежду съдниците във всичко, което е сътворил?! Да, Той е Най-Мъдрият измежду съдниците! Нима хората ще бъдат оставени на произвола, без да им се повелява и забранява и без да бъдат възнаграждавани и без да бъдат наказвани?

 

 

96.

سورة العلق

СУРА “ЕЛ-АЛЕК”

Меканска. Съдържа 19 айета.

 

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۞خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ۞الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۞

         (1).Чети с името на твоя Господар, Който създаде - (2) създаде човека от съсирек! (3).Чети! Твоят Господар е Най-Щедрият, (4).Който научи чрез калема, (5).научи човека на онова, което не е знаел.

         Тефсир:1-5. О, Мухаммед! Чети това, което ти е низпослано в Корана, започвайки с името на твоя Господар, Единствен в сътворяването, Който създаде всеки човек от частица, гъста, съсирена кръв! О, Мухаммед! Чети това, което ти е низпослано! Твоят Господар е с огромна добродетелност и всеобхватна щедрост, Който научи хората на писмо чрез перото, научи човека на онова, което не е знаел, и го изведе от мрака на невежеството към светлината на науката.

 

۞كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى۞أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى۞إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى۞

         (6).Но не! Наистина човекът нарушава, (7).когато се почувства замогнал. (8).Наистина към твоя Господар е завръщането.

         Тефсир:6-8. Наистина човекът престъпва границите на Аллах, когато богатството го отклони, затова нека всеки престъпник да знае, че завръщането е към Аллах.

 

۞أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى۞عَبْداً إِذَا صَلَّى۞أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى۞أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى۞أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى۞أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۞كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ۞نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۞فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۞سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ۞كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۞

         (9).Видя ли онзи, който пречи (10) на раба, когато кланя намаз! (11). Ти помисли ли ами ако той е на правия път, (12) или повелява страх към Аллах? (13).Видя ли как той отрича и се отмята? (14).Нима не знае, че Аллах вижда! (15).Но не! Ако не престане, ще го повлечем за перчема - (16) перчем на лъжец и грешник. (17).И да призове той своята дружина! (18).Ние ще призовем стражата. (19).Не! Не му се подчинявай! Ти прави седжде и се приближавай!

         Тефсир:9-19. (О, Мухаммед!) Видял ли си по-странно от престъплението на Ебу Джехл, който забранява на Нашия раб – Мухаммед (с.а.с.) да се кланя на неговия Господар!? (О, Ебу Джехл!) Какво ще кажеш, ако възпрепятстваният да кланя намаз е на прав път, тогава как ще му забраняваш!? Или е повеляващ богобоязливост на другиго, нима пак ще му забраняваш!? (О, Мухаммед!) Виждаш ли как възпрепятстващият отхвърля онова, към което се призовава, и се противопоставя на него? Нима той не знае, че Аллах вижда всичко онова, което върши?! Но не! Ако той не се откаже и покае от неговото разколничество и вреда, Ние ще го сграбчим за перчема с жестоко сграбчване и ще бъде хвърлен в Огъня. Неговият перчем е перчем на лъжец в думите и грешник в делата си. Този тиранин нека да докара своите хора да му помогнат, а Ние ще призовем наказващите меляикета. Не е така, както Ебу Джехл си мисли! О, Мухаммед! Той не може да ти направи лошо, затова не го следвай в онова, към което той те призовава – да оставиш намаза! Прави седжде на твоя Господар и се приближавай към Него с проява на обич и чрез подчинение!

 

 

97.

سورة القدر

СУРА “ЕЛ-КАДР”

Меканска. Съдържа 5 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۞

         (1).Ние го низпослахме в Нощта “Кадр”.

         Тефсир:1. Наистина Ние низпослахме Корана в превъзходна и велика нощ. Тя е в месец Рамадан.   

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۞

         (2). А ти знаеш ли какво е Нощта “Кадр”!?

         Тефсир:2. О, Мухаммед! А ти знаеш ли превъзходството и величието на тази нощ?

 

۞لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۞

         (3).Нощта “Кадр” е по-превъзходна от хиляда месеца.

         Тефсир:3. Нощта “Кадр” е благодатна нощ, превъзходството й е по-голямо от превъзходството на хиляда месеца, като се изключи нощта “Кадр” от тях.

 

۞تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۞

          (4). Меляикетата и Джибрил слизат в нея ­с позволението на техния Господар за всяка наредба.

         Тефсир:4. В тази нощ се увеличава слизането на меляикета заедно с Джибрил (а.с.), с позволението на техния Господар, за всяко нещо предопределил го Аллах за тази година.

 

۞سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۞

          (5). Тя е мир до настъпване на зората.

         Тефсир:5. Тя цялата е спокойствие, без да има опасност в нея до разсъмване.

 

 

98.

سورة البينة

СУРА “ЕЛ-БЕЙИНЕХ”

Мединска. Съдържа 8 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۞

         1.Онези от хората на Писанието и езичниците, които не вярваха, не се разделиха, докато при тях не дойде ясното доказателство -

         Тефсир:1. Онези, които не повярваха от евреите и християните и съдружаващите, не изоставиха неверието си, докато при тях не пристигна даказателството, за което бяха предупредени в предишните Книги.

 

۞رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً۞

         2.Пратеник от Аллах чете пречисти свитъци,…

         Тефсир:2. Това доказателство е Пратеникът на Аллах – Мухаммед (с.а.с.), който чете Корана, намиращ се в пречисти свитъци.

 

۞فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ۞

         3.в които има правдиви писания.

         Тефсир:3. В тези свитъци има истински вести и справедливи повели, насочващи към истината и правия път.

 

۞وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۞

         4.И не се разединиха онези, на които им бе дадено Писанието, освен, след като при тях дойде ясното доказателство.

         Тефсир:4. Евреите и християните, на които им бе изпратена Книга, не изпаднаха в разногласие относно това, че наистина Мухаммед (с.а.с.) е Пратеник на Аллах, и по отношение на онова, което намираха записано в техните книги като негови качества, освен след като им се изясни, че наистина той е Пейгамберинът, за който бяха предупредени в “Теврата” и “Инджиле”. Те бяха единни в истинността на пейгамберството му, но след като той бе изпратен, те го отрекоха и се разединиха.

 

۞وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ۞

         5.И бе им повелено да правят ибадет единствено на Аллах, искрени към Него в религията, правоверни, и да кланят намаза, и да дават зекята. Това е правдивата религия.

         Тефсир:5. Във всички религиозни закони им бе повелено: да правят ибадет единствено на Аллах, възнамерявайки в техния ибадет Неговия Лик; да изоставят езичеството и да са склонни към вярата; и да кланят намаз и да дават зекят. Това е правата вяра! Това е Ислямът!

 

۞إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَوْلَـئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۞

         6.Наистина онези, които не повярваха от хората на Писанието и от езичниците, ще бъдат в Огъня на Джехеннема, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите творения.

         Тефсир:6. Онези, които не повярваха от евреите, християните и съдружаващите, наказанието им ще е огънят в Джехеннема, в който ще пребивават вечно. Тези са най-лошите създания.

 

۞إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۞

         7.Наистина онези, които повярваха и извършват праведни дела, те са най-добрите творения.

         Тефсир:7. Онези, които повярваха в Аллах и последваха Неговия Пратеник - Мухаммед (с.а.с.) и са вършели праведни дела, тези са най-добрите създания.

 

۞جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رِّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ۞

         8.Наградата им при техния Господар ще са Градините “Адн”, измежду които реки текат, в тях ще са вечни и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господар.

         Тефсир:8. На Кияметския ден наградата им от техния Господар ще е пребиваване в голям разкош и великолепни градини, в които реки ще текат покрай палатите, и обитателите ще бъдат вечни и завинаги в тях. Аллах ще е доволен от тях заради добрите дела, които те са извършили, и те ще бъдат доволни от Него заради различните почести, които им е приготвил. Тази прекрасна награда е за онези, които се страхуват от Аллах и се предпазват от прегрешения към Него.

 

 

99.

سورة الزَّلْزَلة

СУРА “ЕЛ-ЗЕЛЗЕЛЕ”

Мединска. Съдържа 8 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا۞وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا۞وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا۞

         1.Когато земята бъде разтърсена от своя трус 2.и земята изхвърли съкровищата от нея, 3.и човекът ще рече: “Какво става с нея?”,

         Тефсир:1-3. Когато земята бъде жестоко разтърсена и изхвърли онова, което е в нея – мъртвите и съкровищата, хората едни на други ще се питат: “Какво се случва с нея?!”

 

۞يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۞بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۞

         4.В този Ден тя ще разказва своите вести, 5.защото твоят Господар й е повелил.

         Тефсир:4,5. В Кияметския ден земята ще извести за добрите и лошите дела, които са извършвани върху нея, защото Аллах Теаля й е заповядал да каже онова, което се е извършвало върху нея. 

 

۞يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ۞

         6.В този Ден хората ще бъдат върнати на тълпи, за да им бъдат показани техните дела.

         Тефсир:6. В този ден хората ще бъдат върнати, разделени на групи към мястото за равносметка, за да им покаже Аллах добрините и злините, които са вършили, и да ги възнагради за това.

 

۞فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ۞وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ۞

         7.Който извършва добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. 8.И който извършва зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

         Тефсир:7,8. Който извършва добро, дори колкото тежестта на най-малката прашинка, в Ахирета той ще види наградата си за това, и който извършва зло, дори колкото тежестта на най-малката прашинка, в Ахирета той ще види наказанието си за това.

 

 

100.

سورة العاديات

СУРА “ЕЛ-АДИЯТ”

Меканска. Съдържа 11 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً۞

         (1).Кълна се в препускащите с пъхтене коне…­

         Тефсир:1. Аллах, Субханеху ве Теаля, се кълне в препускащите коне по пътя на Аллах, когато се запъхтяват от бързината на препускането. На човека не е позволено да се кълне в друго, освен в Аллах, защото клетвата в друго, освен в Аллах, е ширк (съдружаване).

 

۞فَالمُورِيَاتِ قَدْحاً۞

         (2).и в изхвърлящите искри,…

         Тефсир:2. Кълне се и в конете изхвърлящи изпод копитата си искри, поради бързия бяг.

 

۞فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً۞

         (3).и в нападащите сутрин.

         Тефсир:3. Кълне се и в конниците, връхлитащи враговете си призори.

 

۞فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً۞

         (4). С това те вдигат прахоляк,

         Тефсир:4. С това препускане те вдигат прахоляк.

 

۞فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً۞

         (5).и влизат в средата на тълпата,

         Тефсир:5. Конниците влизат в сред насъбралите се врагове.

 

۞إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۞وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۞وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۞

         (6).Наистина човекът е неблагодарник към своя Господар. (7).И сам е свидетел на това. (8).А обичта му към богатството е прекалена.

         Тефсир:6-8. Аллах се кълне, че наистина човекът е непризнателен към благодатта от своя Господар, и с това негово непризнаване той потвърждава, че е неблагодарник. А в обичта си към богатството е крайно привързан.

 

أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۞

         (9).Нима не знае, че когато бъде изкарано онова, което е в гробовете,…

         Тефсир:9.Нима човекът не знае какво го очаква, когато Аллах изкара мъртвите от гробовете за равносметка и възмездие!?

 

۞وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۞

         (10).и бъде разкрито онова, което е в гърдите,

         Тефсир:10.И бъде изкарано доброто и лошото, което е спотайвано в гърдите.   

 

۞إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ۞

         (11).в този Ден техният Господар е Сведущ за тях?

         Тефсир:11. Наистина в този ден техният Господар е Знаещ за тях и делата им и от това няма нищо скрито за Него.

 

 

101.

سورة القارعة

СУРА “ЕЛ-КАРИА”

Меканска. Съдържа 11 айета.

 

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞الْقَارِعَةُ۞

         (1).”Ел-Кариа!”

         Тефсир:1. Часът, който със своя ужас ще удари сърцата на хората.

 

۞مَا الْقَارِعَةُ۞

         (2).Какво е Кариа”!?

         Тефсир:2. Какво нещо е това ”Кариа”!?

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ۞        

         (3).Ти знаеш ли какво е Кариа”!?

         Тефсир:3. О, Мухаммед! - А ти знаеш ли, какво всъщност е „Кариа”?

 

­۞يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۞

         (4). Ден, в който хората ще бъдат като пръснати пеперуди…

         Тефсир:4. В този Ден, хората в многобройността си, разпръснатостта и движението си, ще бъдат като пеперуди падащи в Огъня.

 

۞وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۞

         (5).и планините ще бъдат като разчепкана вълна...

         Тефсир:5. И планините ще станат на пух и прах като шарена и разнищена с ръка вълна.

 

۞فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۞فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ۞

         (6).Онзи, чиито везни натежат, (7).ще има прекрасен живот,

         Тефсир:6,7. Онзи, на когото везните с добрите му дела ще натегнат, за него ще има приятен живот в Дженнета.

 

۞وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۞فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۞

         (8).а онзи, чиито везни олекнат, (9).мястото му е в “Хавийе”.

         Тефсир:8,9. А що се отнася до онзи, на когото везните с добрите му дела олекнат и натегнат везните с лошите му дела, неговото убежище ще бъде Джехеннема!

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۞

         (10). Ти знаеш ли какво е това?

         Тефсир:10. О, Мухаммед! А ти знаеш ли какво е всъщност „Хавийе”!?

 

­۞نَارٌ حَامِيَةٌ۞

         (11).Пламтящ огън.

         Тефсир:11. Това е разпален с гориво огън.

 

 

102.

سورة التكاثر

СУРА “ЕТ-ТАКЯСУР”

Меканска. Съдържа 8 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ۞

         (1).Отклоняваше ви увеличаването,

         Тефсир:1. Гордостта от намножаването на децата и богатството, ви възпрепятстваше от подчинението към Аллах.

 

۞حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۞

         (2).докато се окажете в гробовете.

         Тефсир:2. Вашата ангажираност в това продължи, докато се озовахте в гробищата и бяхте погребани. 

 

۞كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۞

         (3).Но, не! Вие ще разберете.

         Тефсир:3. Не трябва по този начин гордостта от намножаването на богатството да ви унищожава. Ще ви стане ясно, че Отвъдният живот е по-превъзходен за вас.

 

۞ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۞

         (4). Още веднъж, не! Вие ще разберете.

         Тефсир:4. След това внимавайте! Вие ще узнаете лошия завършек от това ваше отклонение.

 

۞كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ۞لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۞ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۞ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۞

         (5).Но, не! Ако вие знаехте със сигурност ­ (6). вие непременно ще видите Джехеннема. (7).И още веднъж: Вие непременно ще го видите с истински поглед. (8).После, в този Ден ще бъдете питани за насладите.

         Тефсир:5-8. Не трябва така, гордостта от намножаването на богатството да ви унищожава. Ако вие наистина знаехте, щяхте да се въздържите и щяхте да побързате да се спасите от гибелта.  Вие непременно ще видите Джехеннема, и още веднъж: Вие непременно ще го видите, без съмнение. След това на Кияметския ден със сигурност ще бъдете питани за всяка една благодат.

 

 

103.

سورة العصر

СУРА “ЕЛ-АСР”

Меканска. Съдържа 3 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَالْعَصْرِ۞إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ۞

         (1).Кълна се във времето, ­ (2)че наистина, човекът е в загуба,…

         Тефсир:1,2. Аллах се кълне във времето, че човекът се намира в падение и загуба. На човека не е позволено да се кълне в друго, освен в Аллах, защото клетвата в друго, освен в Аллах, е ширк (съдружаване).

 

۞إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ۞

         (3). освен онези, които вярват и вършат добри дела, и взаимно си препоръчват истината, и взаимно си препоръчват търпението.

         Тефсир:3. Но няма да са в падение и загуба онези, които вярват в Аллах, вършат добри дела, взаимно си препоръчват да се придържат към истината - да се работи в покорство на Аллах, и взаимно си препоръчват да бъдат търпеливи в това.

 

 

104.

سورة الهمزة

СУРА “ЕЛ-ХУМЕЗЕ”

Меканска. Съдържа 9 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۞

         (1). Тежко и горко на всеки присмехулник, хулител,

         Тефсир:1. Тежко и горко на всеки, който злослови за хората - присмива им се и ги подиграва с думи и дела.

 

۞الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ۞

         (2).който трупа богатство и го пресмята!

         Тефсир:2. Който натрупва състояние и го брои!

 

۞يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۞

         (3). Смята, че неговият имот ще го увековечи.

         Тефсир:3. Той си мисли, че с това притежание, което е натрупал, си е осигурил вечно пребиваване на този свят и че ще избегне равносметката.

 

۞كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۞

         (4). Но не! Ще бъде хвърлен в (Джехеннема) - „Хутаме”.

         Тефсир:4. Но действителността не е, както той си въобразява. Той непременно ще бъде хвърлен в Огъня –„Хутаме”, който унищожава всичко, което бъде хвърлено в него.

 

۞وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۞

         (5). А ти знаеш ли какво е „Хутаме”?! –

         Тефсир:5. О, Мухаммед! А ти знаеш ли какво всъщност е Огънят – „Хутаме”?!

 

۞نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۞الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ۞

         (6). Разпаленият Огън на Аллах, (7). който прониква до сърцата.

         Тефсир:6,7. Това е разпаленият Огън на Аллах, който поради неговата висока температура, прониква от телата в сърцата.

 

۞إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ۞فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةِ۞

         (8). Той ще бъде обкръжение за тях (9). като високи стълбове.

         Тефсир:8,9. Огънят като високи стълбове ще ги обхване, за да не излезнат от него.

 

105.

سورة الفيل

СУРА “ЕЛ-ФИИЛ”

 (“СЛОНЪТ”)

Меканска. Съдържа 5 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۞

         (1).Нима не узна какво стори твоят Господар със стопаните на слона!

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Нима не узна какво направи твоят Господар със собствениците на слона - Ебрахете ел-Хабеши и не­говата войска, които искаха да срутят Свещеното Кяабе!

 

۞أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۞

         (2).Нима Той не превърна заговора им в провал?!

         Тефсир:2. Нима Той не превърна злото, което бяха планирали, в провал и загуба?

 

۞وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ۞تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۞

         (3). И изпрати срещу тях ята от птици, (4). и ги замеряха с камъни от напечена глина.

         Тефсир:3,4. И изпрати срещу тях ята от птици, едни след други, които ги замерваха с камъни от напечена глина.

 

۞فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ۞

         (5). И ги направи като проядени листа.

         Тефсир:5. И ги натроши като сухите листа на растенията, които са сдъвкани от животните и след това изхвърлени.

 

 

106.

سورة قريش

СУРА “ЕЛ-КУРАЙШ”

Меканска. Съдържа 4 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ۞إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ۞

         (1).Заради задружността на Курайшите, (2).задружността им да пътуват и зиме, и лете,…

         Тефсир:1,2. Възхитете се от сплотеността на Курайшите, тяхната сигурност, осъществяването на техните интереси, ор­ганизираните им пътувания – зиме (на юг) към „Йемен”, а лете (на север) към „Шам” и улеснението в това, за да придобият онова, от което се нуждаят.

 

۞فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـذَا الْبَيْتِ۞

         (3). нека да правят ибадет на Господаря на този Дом,…

         Тефсир:3. И нека да благодарят и да правят ибадет на Господаря на този Дом –„Кяабе”, с който бяха удостоени, и да вярват единствено в Него (Субханеху ве Теаля) и да правят ибадет искрено за Него!

 

۞الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوْفٍ۞

         (4).Който ги нахрани в глад и ги предпази от страх!

         Тефсир:4. Който ги нахрани в голям глад и ги предпази от силен страх и ужас.

 

 

107.

سورة الماعون

СУРА “ЕЛ-МАУН”

Меканска. Съдържа 7 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۞

         (1).Знаеш ли онзи, който отхвърля възмездието!

         Тефсир:1. Знаеш ли за положението на онзи, който отхвърля съживяването, възнаграждението и наказанието за делата!

 

۞فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۞

         (2).Това е онзи, който пропъжда сирака…

         Тефсир:2. Това е онзи, който поради закоравялостта на сърцето си, грубо и су­рово отнема правата на сирака.

 

۞وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۞

         (3).и не подканва към нахранване на нуждаещият се.

         Тефсир:3. Не насърчава да бъде нахранен сиромахът, а камо ли, той самият да го нахрани!

 

۞فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۞الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ۞

         (4).Тежко и горко на кланящите намаз, (5).които към своя намаз са небрежни,…

         Тефсир:4,5. Тежко наказание ще има за кланящите се, които относно намаза си са небрежни, не го извършват, както трябва и не го кланят в определеното за него време.

 

۞الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ۞

         (6).които двуличничат…

         Тефсир:6. Онези, които извършват своите дела за показ, да ги видят хората.

 

۞وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۞

         (7).и отказват дори дребните услуги!

         Тефсир:7. И отказват да направят дребна услуга, която не ощетява, като услужване с посуда и др. Те не са добри в ибадета към Господаря си, нито към Неговите създания.

 

 

108.

سورة الكوثر

СУРА “ЕЛ-КЕВСЕР”

Меканска. Съдържа 3 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۞

         (1).Ние ти дадохме Кевсер.

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Ние ти дарихме много блага, в този и в Отвъдния свят. От тях е реката Кевсер в Дженнета, по бреговете на която има дворци, украсени с гравирани бисери, а пясъкът й ухае на мускус (миск).

 

۞فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۞

         (2).Затова кланяй намаз на своя Господар и курбан коли!

         Тефсир:2. Бъди искрен в намаза си към твоя Господар и коли курбана си единствено заради Него!

 

۞إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ۞

         (3).Наистина твоят ненавистник ­- той е лишеният.

         Тефсир:3. В действителност онзи, който те мрази и мрази онова, с което си изпратен – Напътствието и светлината, неговото потомство е прекъснато и той е лишеният от всяко добро.

 

 

109.

سورة  الكافرون

СУРА “ЕЛ-КЯФИРУН”

Меканска. Съдържа 6 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният

!

۞قُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ۞

         (1).Кажи: „О, невярващи!

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Кажи на онези, които не вярват в Аллах и Неговия Пратеник: „О, невярващи в Аллах!”

 

 

۞لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۞

         (2). Аз не правя ибадет на онова, на което вие правите ибадет,

         Тефсир:2. Аз не правя ибадет на онова, на което вие правите ибадет – идоли и измислени божества.

 

۞وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ۞

         (3). и вие не сте поклонници на Онзи, на Когото аз правя ибадет.

         Тефсир:3. И вие не сте поклонници на Единствения Аллах, на Когото аз правя ибадет. Той е единствено Заслужаващият да Му се прави ибадет.

 

۞وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۞

        (4). И аз не ще съм поклонник на онова, на което вие се покланяте,…

         Тефсир:4. И в бъдеще аз няма да съм поклонник на идоли и на неистински божества, които обожавате.

 

۞وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ۞

         (5). и вие не ще сте поклонници на Онзи, на Когото аз правя ибадет.

         Тефсир:5. И в бъдеще вие не ще сте ибадетчии на Онзи, на Когото аз правя ибадет.

 

۞لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۞

         (6). На вас – вашата религия, а на мен – моята религия!”

         Тефсир:6. Тогава на вас – вашата религия, която упорствате да следвате, а на мен – моята религия и не търся друга вместо нея.

 

 

110.

سورة النصر

СУРА “ЕН-НАСР”

Мединска. Съдържа 3 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният

!

۞إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۞

         (1). Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,…

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Когато се осъществи подкрепата за твоята победа над невярващите от племето Курейш и превземането на гр. Мекка,

 

۞وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً۞

         (2).и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,

         Тефсир:2. и видиш много от хората на групи да приемат Исляма.

۞فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا۞

         (3).прославяй своя Господар с възхвала и Го моли за опрощение! Наистина Той е Приемащ покаянието.

         Тефсир:3. (О, Мухаммед!) И когато това се осъществи, ти се подготви за среща с твоя Господар, често Го прославяй и възхвалявай, и постоянно търси прошка от Него! Защото Той е Приемащ покаянието от прославящите Го и от търсещите опрощение. Той ще им опрости, ще ги помилва и ще приеме покаянието им.

 

 

111.

سورة المسد

СУРА “ЕЛ-МЕСЕД”

Меканска. Съдържа 5 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۞

         (1).Нека да се погубят ръцете на Ебу Лехеб! И той се погуби!

         Тефсир:1. Нека  да се унищожат ръцете на Ебу Лехеб, който нанасял големи страдания на Пратеника на Аллах - Мухаммед (с.а.с.). И в действителност Ебу Лехеб бил унищожен.

 

۞مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۞

         (2).Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

         Тефсир:2. Не му помогна неговото богатство, нито неговите деца. И нищо няма да го спаси от наказанието на Аллах, когато го сполети.

 

۞سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ۞وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۞

         (3). Той ще гори в огън с пламъци ­ (4). и жена му, носещата дърва.

         Тефсир:3,4. Ще влезе в разпаления огън, той и неговата жена, която носела бодливи храсти и ги хвърляла по пътя (по който минавал) Мухаммед (с.а.с.), за да му причинява зло.

 

۞فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۞

         (5). На шията й ще има въже от сплетени влакна.

         Тефсир:5. На нейния врат ще бъде окачено въже - изработено от груби и здрави палмови влакна. Тя ще увисне на него над огъня в Джехеннема и след това ще бъде хвърлена на дъното му.

 

 

 

112.

سورة الإخلاص

СУРА “ЕЛ-ИХЛЯС”

Меканска. Съдържа 4 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۞

         (1). Кажи: “Той е Аллах, ­ Единственият!

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Кажи: “Той, Аллах, е единственото божество и никой не Го съдружава в Неговата божественост.”

 

۞اللَّهُ الصَّمَدُ۞

         (2).    Аллах е Всенужният!

         Тефсир:2. Аллах е Единственият, към Когото всички се обръщат при нужда и желание.

 

۞لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۞

         (3).    Нито е раждал, нито е роден,

         Тефсир:3. Той няма нито дете, нито родител, нито съпруга.

 

۞وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ۞

         (4). и няма равен на Него!”

         Тефсир:4. Никой не е равен на Него нито в имената, нито в качествата, нито в делата. Той е Благословен, Възвишен и Пречист.

 

 

113.

سورة الفلق

СУРА “ЕЛ-ФЕЛЕК”

Меканска. Съдържа 5 айета.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۞

         (1). Кажи: “Търся защита от Господаря на разсъмването,…

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Кажи: “Търся помощ и убежище от Господаря на зазоряването – сабаха.”

 

۞مِن شَرِّ مَا خَلَقَ۞

         (2).    от злото на онова, което е сътворил,…

         Тефсир:2. от злото на всички създания и от тяхната вреда;

 

۞وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۞

         (3). и от злото на тъмнината, когато настъпи,…

         Тефсир:3. и от злото на тъмната и мрачна нощ, когато се появи и настъпи, и от злините и вредите в нея.

 

۞وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۞

         (4). и от злото на духащите по възлите [вещици],

         Тефсир:4. И от злото на вещиците, които духат по завързаните от тях възли, с цел да направят магия;

 

۞وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۞

         (5). и от злото на завистника, когато завижда!”

         Тефсир:5. и от злото на завистника, който мрази хората заради благодатта, която Аллах им е дал, и желае погубването на тази благодат, когато завижда.

 

 

114.

سورة الناس

СУРА “ЕН-НАС”

Меканска. Съдържа 6 айета.

 

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

С името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۞

         (1). Кажи: “Търся защита от Господаря на хората,…

         Тефсир:1. О, Мухаммед! Кажи: “Търся помощ и убежище от Господаря на хората, Който е единствено Способният да отблъсне злото внушение (на шейтана).

 

۞مَلِكِ النَّاسِ۞

 (2). Владетелят на хората,

         Тефсир:2. Владетелят на хората, Който управлява всичките им дела и не Се нуждае от никого.

 

۞إِلَـهِ النَّاسِ۞

 (3). Богът на хората,

         Тефсир:3. Богът на хората, Който няма друго истинско божество, освен Него;

 

۞مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۞

         (4). от напастта на шепнещия [шейтан], отстъпващият [при споменаване на Аллах],…

         Тефсир:4. от злото на шейтана, който внушава (на човека), когато не споменава Аллах, а когато се споменава Субханеху ве Теаля, той се укрива;

 

۞الَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۞

         (5). който нашепва в гърдите на хората,

         Тефсир:5. който всява зло и съмнения в гърдите (сърцата) на хората,

 

۞مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۞

         (6). от джиновете и от хората!”

         Тефсир:6. от дяволите измежду джиновете и хората.

 

 

۩۩۩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

         1.Корани Керим.

         2.Тефсир “Муйессер”.

         3.Тефсир на “Табери” – “Джамиул беян фи тефсирил Коран”.

         4.Тефсир на “Куртуби” – “Ел джамиу ли ехкямил Коран”.

         4.Тефсир на “Ибну Кесир” – “Тефсирул Коран ел Азим”.

         5.Тефсир на “Саадии” – “Тейсирул Керим ер-Рахман фи тефсири келямил Меннан”.

         6.Тефсир на “Джелялейни”.

         7.Тефсир на “Зухейли”.

         8.Есбабун нузул на Вахиди.

         9.Елмуфредат фи гарибил Коран - Ел-Есфехани.

         10.Еттибян фи иарабил Коран.

         11.Лисанул араб.

         12.Превод на Свещения Коран – Цветан Теофанов.

         13.Превод на руски – Игнатий Крачковски.

         14.Превод на босненски – Бесим Коркут.

         15.Превод на македонски – Хасан Джило.

         16.Превод на турскси – Али Йозек.

 

۩۩۩