ПОВЕЛЯВАНЕ НА ДОБРОТО И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРИЦАНОТО

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

         Уважаеми братя мюсюлмани!

         Повеляването на доброто и възпрепятстването на порицаното, е наш дълг, като последователи на Мухаммед (с.а.с.) и е причина да сме наричани най-хаирлия общност. Всевишният Аллах казва:

۞كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۞

         §Вие сте най-добрата общност, изведена за хората. Повелявате доброто и възпрепятствате порицаното, и вярвате в Аллах…§/Сура “Али Имран”/3/: 110/

         Аллах Теаля казва още:

۞وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

         §И нека сред вас има общност, да зовът към доброто и да повеляват одобреното, и да възпрепятстват порицаното! Тези са спасените.§/Сура “Али Имран”/3/: 104/

         А Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

         “Който от вас види нещо порицано (което не е прието от Исляма), нека да го промени с ръката си. Ако не може, тогава – с езика си. Ако не може, тогава – със сърцето си (да го мрази), а това (последното) е от най-слабата вяра.”/Муслим/ 

         От споменатото до тук се разбира, че в Исляма няма безразличие и безотговорност, но за съжаление практически съществува. В резултат на мълчанието да не засегнем този или да не развалим отношението си с онзи, се шири безверието, алкохолизма, наркоманията, проституцията, грабежите, убийствата и много други пороци и злини, които са гнойна рана в обществото, и са от признаците предизвестяващи Киямета. Не случайно един от учените хора казва: “Когато до голяма степен се разпространят злините, а мюсюлманите станат равнодушни зрители, очаквайте Киямета.”

         Мюсюлманинът не трябва да бъде равнодушен към злото, защото невъзпрепятстването му, води към зло. Днес, ако направим забележка на някого, той се ядосва, единствено искреният не се дразни, тъй като желае промяната към добро и обича да бъде коригиран и напътван. Умер Ибну Хаттаб казва:

         “Аллах да бъде доволен и да помилва онзи, който види грешка от грешките ми, и ме поправи.”

         Нека да помислим! Ако видим един сляп човек, който има опасност да падне в пропаст, ще му помогнем ли? Разбира се,че ще му се притечем на помощ! Още повече, ако на тази опасност е изложен някой от близките, или от семейството ни, ще направим всичко възможно да го спасим и да му помогнем! Така е и ако не възпрем невиждащите опасността и непокоряващите се на Аллах наши близки и приятели, за които има опасност, техните дела да ги отведат до падение в земния живот, и до огнено наказание в отвъдния. Нещо повече, заради отговорността ни към тях, има опасност огънят да засегне и нас, Аллах да ни пази! Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

         “Всеки един от вас е пастир и всеки ще отговаря за повереното му... човекът е пастир на семейството си и ще отговаря за него.”/Муслим./          

         Поради това нека ние да се грижим, да напътстваме с мъдрост към добро и да възпрепятстваме порицаното, и да очакваме резултата от Аллах Теаля.

         Нека да не забравяме, че онези, които искрено изпълняват това много важно задължение, в живота си стават по-добри, печелят обичта и задоволството на Всевишния Аллах и Неговото възнаграждение. Аллах Аззе ве Джелле казва:

۞وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۞

         §А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и кланят намаза, и дават зекята, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. Тези Аллах ще помилва. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.§/Сура “Тевбе”/9/:71/

         Уважаеми братя! Нека да положим усилия, да променим лошото с добро, да се борим с всички негативни прояви, и да се върнем към напътствията на Корана и Суннета, за да намерим лекът за всички тези недостатъци и пороци.