СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Уважаеми братя!

         Времето е от най-големите блага за човека и представлява неговият животът. Състои се от броени минути, часове, дни, месеци и години, и с отминаването й, отминава и животът. Поради това той трябва да се възползва от времето си в неща, които ще му бъдат от полза в този и отвъдния живот, и затова трябва да бъде благодарен на Аллах Субханеху ве Теаля, Който казва:

۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ۞

          §Той е, Който стори нощта и денят да се следват за онзи, койтои иска да се поучи или желае да е благодарен.§/Сура “Фуркан”/25/:62/

         Времето отминава бързо, и онзи, който се възползва от него заради Аллах, в подчинение и ибадет, това е неговия живот. И обратното онзи, който пропилява времето си в небрежност, нехайство и неподчинение към Аллах Теаля, това е неговия живот.

         Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

         “Много от хората не оценяват две блага: здравето и свободното време.”/Бухари/

         Абдуллах ибну Месуд (радийеллаху анху) казва:

         “Не съм изпитвал съжаление за нищо друго както съм съжалявал за ден, в който слънцето е залязло и не съм направил в повече някое добро дело, защото знам, че този ден е част от моя живот.”

         Въпреки ценността на времето, днес мюсюлманите бездействат, отдавайки се на повече спокойствие и ленивост, като пренебрегнаха ценността на времето, омаловажиха неговата стойност, отклониха се и се ангажираха с неща, които не им носят полза.

         Много от хората когато са в добро здраве и разполагат със свободно време не ги оценяват и не се възползват от тях.

         Уважаеми братя!

         Нашият капитал на този свят е времето, затова каквото добро дело успеем да направим, като ибадет, зикр, подчинение, ще ни донесе полза в Ахирета.

         Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

(إغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وغناك قبل فقرك ، وشبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك).

         “Възползвай се от пет неща преди да са настъпили други пет: От младостта ти преди старостта; от здравето ти преди болестта, от свободното ти време преди заетостта, от богатството ти преди беднотията,  и от живота ти преди смъртта!”/Хаким и Бейхаки/

         Човекът е отговорен за прекараното време, и не трябва да го пилее напразно, защото в Съдния ден той няма да мръдне ходилото си докато не бъде питан за живота в какво го е пропилял и младостта в какво я е използвал, това се потвърждава в хадис на Пейгамберина (с.а.с.). Безцелното губене на времето е от нещата, които предизвикват съжаление след години за изгубеното време  по дискотеки, кафенета, забавления и денонощни развлечения, без да прави нещо полезно за този живот, нито пък за отвъдния.Аллах Теаля казва:

۞حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۞ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۞

          §А когато дойде при някого от тях смъртта, той казва: “Я, Рабби! Върни ме, за да сторя праведно дело, което изоставих!”…§/Сура “Муаминун”,/23/:99-100/

۞وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ۞

          §И ще крещят там за помощ: “Господарю наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчно дълъг живот, за да се осъзнае през него, който иска да се осъзнае! И предупредителят дойде при вас. Затова вкусете [мъчението]! За угнетителите няма закрилник. §/Сура “Фатир”,/35/:37/

         Един достоен мюсюлмани е казал:

         “Този свят е като три дни: Вчерашният, който вече е отминал с всичко, което си извършил в него; утрешният, не се знае може и да не го дочакаш; а днешният ден е възможност за теб, затова работи в него!”  

         Уважаеми братя! Нека да си вземем поука от тези мъдри наставления, и да молим Аллах Субханеху ве  Теаля да отреди берекет в нашия живот за да бъдем от печелившите! Амин!

 

 

***