НАЙ – ДОСТОЙНИЯТ ПРИ АЛЛАХ Е НАЙ – БОГОБОЯЗЛИВИЯТ

 

۞إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۞

         Уважаеми братя!

         Мюсюлманинът вярва, че живота и имуществото му, успеха или неуспеха са в зависимост от волята на Всевишния Аллах, Единственият Господар над всичко.

         Тази истина е предизвикателство за човешката мисъл, причина е за изразяване на признателност и обич към Аллах Теаля и в същото време поражда боязън в сърцето, която кара човека да се съобразява във всичките си думи и дела. Подтиква го към послушание, ибадет, добри дела и живот в синхрон с повелите на Аллах Аззе ве Джелле, за да спечели задоволството Му. Притежателят на това прекрасно качество знае, че във всеки един миг е под контрола на своя Създател, което го стимулира към всичко позитивно в живота и го предпазва от извършване на зло. Такъв човек е далеч от лошите нрави и помисли, и никога не погазва правата на другите, негова цел е добротворството и спечелването на награда. Всевишният Аллах казва:

۞وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۞

         §За който се е страхувал да не застане пред своя Господар [с грях] и е въздържал душата от страстта, обиталището е Дженнета /Сура“Назиат”/79/:40-41/

         Боязънта от Аллах в сърцето на всеки човек е на различно ниво и е в зависимост от степента на познанията му за Аллах Субханеху ве Теаля и вярата му в Него. Всевишният Аллах казва:

۞إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۞

         § Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби.§ /Сура“Фатир”/35/:28/

         Любимият ни Пейгамбер (салляллаху алейхи ве селлем) казва:

))وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي((-رواه مسلم.

         “Кълна се в Аллах, че се надявам да бъда  най-богобязливият измежду вас и най-знаещия от какво да се страхувам.”

         Ислямският учен Имам Асмаи разказва, че когато една нощ посетил Кяабе видял  молещ се младеж с насълзени очи, доближил се до него и разбрал, че това е Али ибн Хусейн - Зейнул Абидин, прегърнал го, а разчувстваната му дуа разплакала и него. Тогава Имам Асмаи го попитал:” Защо е този страх и плач, след като си любимец на Пейгамбера ни (с.а.с.), а той отговорил, с прочит на следния айет от сура Муаминун §И когато се протръби с Рога, тогава не ще има родство между тях и не ще питат един за друг.§ И казал още:” Ей, Асмаи! Аллах Теаля е създал Дженнета за покоряващите Му се.”

         Следователно боящите и покоряващите се ще са в Дженнета, дори те да са Абисински роби, както е случая с Билял Хабеши. А Джехеннема е за непокорните, дори и да са от племето “Корейш”, както е случая с Ебу Лехеб - миджото на Пейгамбера (с.а.с.), спечелил прякора си “бащата на огъня”

         Уважаеми братя!   

         Когато в едно сърце няма боязън от Аллах, то няма пречка, която да го спре да извърши всяко зло. А боязливостта от Аллах е в основата на всяка добрина и е подтик към всяко добро. Причина е за постигане на щастие в земния живот, и спасение в отвъдния. Аллах Теаля казва:

۞إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۞

          §...Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият...§ /СураХуджорат”/49/:13/

۞وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۞

          §Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, и се страхува от Аллах, и се бои от Него, тези са печелившите.§ /СураНур”/24/:52/

 

         Молим Аллах Теаля да отреди да бъдем боящи се от Него в земния живот, за да сме печеливши в отвъдния! Амин!